Please select your page

wellbeing ve skole plaka pozvanka 300 x 300 pxV éře, kdy digitální technologie formují každodenní realitu, klade Nadace Sirius otázku, jak se můžeme vyhnout tomu, aby nás tyto technologie zcela pohltily. Pojem digitální wellbeing nabývá na významu, přičemž klíčové strategie pro jeho podporu a rozvoj budou představeny na speciálně zaměřené konferenci. Tato událost se uskuteční 19. února 2024 od 14:00 do 17:30 v prostorách Městské knihovny v Praze jako součást Týdne pro wellbeing ve škole.

Konference se bude věnovat zkoumání vlivu digitální éry na naše životy, s hlavním zaměřením na dopady na duševní zdraví dětí i dospělých. Účastníci se dozví, jaké kroky mohou podniknout, aby se ochránili před negativními dopady digitálních technologií a jak mohou aktivně pracovat na zlepšení svého digitálního wellbeingu. Toto setkání nabídne praktické rady a strategie, jak žít v digitálním světě bezpečně a zdravě, a poskytne prostor pro diskuzi o tom, jak technologie ovlivňují naši duševní pohodu.

Přihlašte se na konferenci Nadace Sirius, abyste se seznámili s konceptem digitálního wellbeingu a získali cenné informace o tom, jak se vyhnout negativním dopadům digitálních technologií na sebe i na mladší generaci. Toto setkání představuje ideální příležitost pro rodiče, učitele a všechny, kteří mají zájem o zdravý digitální život, aby se dozvěděli více o strategiích pro zajištění duševního zdraví v digitálním věku.

pdfProgram konference2.14 MB

V rámci projektu Nadace Sirius s názvem „Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče“, který byl realizován výzkumnou organizací SocioFactor a Nadací Sirius za podpory Kanceláře veřejného ochránce práv, Federace dětských domovů, Asociace náhradní výchovy, a s udělenou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, byla realizována tzv. AS-IS analýza, která byla zaměřena na identifikaci aktuálních problémů a bariér, příležitostí a výzev, nebo slabých a silných stránek v oblasti ústavní výchovy. Další informace naleznete na této stránce.

Lide odvedle vystava IG MelniV Regionálním muzeu Mělník bude od 26. 1. do 27.6. 2023 k vidění úspěšná interaktivní výstava „Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“, která svým návštěvníkům unikátním způsobem přibližuje každodenní život lidí se zdravotním postižením. 

Dosud byla instalována v Plzni, Humpolci, Chomutově, Jičíně, Pardubicích, Litomyšli a Brně. Nadace Sirius, která za celým projektem stojí a financuje ho, bude výstavu nyní opět realizovat v Čechách.

Výstava je pro širokou veřejnost, ale určena je především žákům základních a středních škol.

Návštěvy školních skupin je nutné předem objednat na telefonním čísle: 728 620 428 nebo na  e-mailu: . Doba trvání programu je cca 1 – 1,5h.

Vstup na výstavu je zdarma.