Please select your page

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí. Témata grantových řízení jsou vybírána na základě odborné analýzy, která vytipovává oblasti vyžadující grantovou podporu. Cílem udělených grantů je především hledat řešení problémů, doplnit či změnit zavedené postupy a metodiky a šířit příklady dobré praxe. Díky grantovým řízením Nadace Sirius navazuje kontakty a spolupráci s organizacemi, které v oblasti péče o rodinu a děti působí.

Grantové řízení je založeno na principech:
  •  transparentnosti
  •  důrazu na prevenci a efektivní řešení
  •  podpory osvědčených postupů
  •  aktivní role dárce

Grantové řízení se řídí Grantovými pravidly (448.07 KB) a statutem Nadace Sirius (8 MB). Je vyhlašováno zpravidla jednou ročně, zveřejňováno na webu nadace. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je podání žádosti v daném termínu. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě doporučení grantové komise, sestavované individuálně pro každé téma. Všem účastníkům grantového řízení jsou poskytovány shodné, srozumitelné a jednoduše dostupné informace.