Please select your page

Cíl výzkumu:

Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti v ČR na základě zjištění o náhradní rodinné péči pro zdravotně znevýhodněné děti v Dánsku, Anglii a popisu současného systému náhradní rodinné péče o zdravotně znevýhodněné děti v ČR (doporučení nastavení systému, kompetencí aktérů, návrhy nových přístupů).

Výzkum v České republice

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s krajskými a ministerskými úředníky a s náhradními rodinami
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů a statistických dat k tématu
 • Analýza potřeb náhradních rodin pečujících o zdravotně znevýhodněné děti
 • Analýza současného rámce náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti v ČR

Výsledky výzkumu:

Výzkum v Dánsku, Anglii a Rakousku

Obsah výzkumu:

 • Rozhovory s odborníky z relevantních institucí a s rodinami v každé zemi
 • Shromáždění a analýza dostupných textů a dokumentů k tématu
 • Analýza vývoje přístupu k péči o zdravotně znevýhodněné děti v náhradní rodinné péči, 
          filozofie systému
 • Analýza současného stavu péče o zdravotně znevýhodněné děti v náhradní rodinné péči, 
          na úrovni legislativy i praxe, role aktérů, poskytování služeb aj.

Výsledky výzkumu:

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním vznikl na základě zjištěných informací z realizovaných výzkumů na téma zdravotně znevýhodněné děti v České republice i zahraničí. Dokument zpřehledňuje jednotlivé problémy v systému a současně přináší návrhy konkrétních řešení.

Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním je určen pro debatu odborné, laické i politické veřejnosti.