Please select your page

V roce 2020 se Středočeský kraj a Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace, společně rozhodly pro realizaci idey centra komplexní péče (dále jen CKP).

Středočeský kraj s podporou Nadace Sirius 1. 7. 2020 zahájil tento druhý pilotní projekt transformace dětského centra na CKP a rozšířil tak možnost ověření modelu podpory rodin s dětmi s vážným zdravotním znevýhodněním na území kraje. Předpokládá se, že nové zdravotní služby a první skupina  sociálních služeb budou zavedeny postupně během roku 2021.

Východiska DC Kolín pro transformaci na Centrum komplexní péče pro děti s vážným zdravotním znevýhodněním:

 • zdravotní personál má dlouhodobé zkušenosti s péčí o děti s vážným zdravotním stavem;
 • disponuje vlastním dětským lékařem a je v bezprostřední blízkosti nemocnice;
 • je situováno v centru města s dobrou dopravní obslužností pro rodiče;
 • poloha v rámci Středočeského kraje umožňuje pokrytí poptávky rodičů z celé východní části kraje;
 • prostory po rekonstrukci umožní poskytování dlouhodobé lůžkové péče a dalších služeb dle současných trendů deinstitucionalizace a trendů péče o děti.

V rámci transformace dochází k těmto zásadním změnám:

 • rozšíření cílové skupiny na děti od 0 do 6 let se zdravotním postižením a na děti s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním;
 • snížení kapacity lůžek v souladu s trendy deinstitucionalizace a přeměna zázemí na oddělené bytové jednotky;
 • zahájení poskytování dlouhodobé lůžkové péče pro děti s vážným zdravotním znevýhodněním, včetně péče paliativní;
 • otevření se centra směrem k rodinám a zahájení poskytování domácí péče ve vlastním prostředí dětského pacienta;
 • zahájení poskytování respitní zdravotní péče v podobě odlehčovacích služeb a denního stacionáře pro děti s vážným zdravotním znevýhodněním v (v nově zrekonstruovaných bytech a s využitím zdravotního personálu.

Hlavními cíli projektu jsou:

 1. Ověřit možnosti transformace DC Kolín na CKP pro děti se zdravotním znevýhodněním
 2. Ověřit uplatnění dalšího CKP ve Středočeském kraji včetně jeho spolupráce s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v okolních okresech
 3. Zajištění podkladů pro budoucí vícezdrojové financování, včetně plateb z veřejného zdravotního pojištění. 

Více informací o Dětském centru Kolín, příspěvkové organizaci naleznete: https://www.dckolin.eu/