Please select your page

V roce 2009 Alžběta Skleničková (Dobrá rodina) zahájila sběr anonymizovaných dat o dětech, které procházejí pěstounskou péči na přechodnou dobu. Později se ke sběru dat dobrovolně přidaly další desítky pěstounů, kteří pravidelně vkládali základní údaje o dětech, které jim byly svěřeny, a o péči, kterou jim poskytovali. V roce 2014 se do koordinace sběru dat zapojila také Radka Švecová, zakládající členka Profesního sdružení přechodných pěstounů a jeho současná předsedkyně. Vznikl tak unikátní datový soubor, který umožňuje vhled do toho, jak vypadá pěstounská péče na přechodnou dobu v České republice.  Z těchto dat Nadace Sirius zpracovala podrobnou analýzu

XIII grantove rizeni

Nadace obdržela celkem 37 žádostí o podporu v celkové hodnotě 11 335 601 Kč. Všichni žadatelé splnili podmínky pro udělení grantu.

Seznam podpořených organizací naleznete v dokumentu pdfVýsledky XIII. grantového řízení140.01 KB.

Děkujeme všem organizacím a těšíme se na spolupráci.

pdfTisková zpráva - Nadace Sirius poskytne 11 milionů korun službám rané péče pro děti s postižením a jejich rodiny.pdf224.99 KB

 

 

XIII GRCílem grantového řízení je poskytnutí dodatečných finančních prostředků poskytovatelům registrované sociální služby raná péče k zajištění dostupnosti a kvality této služby v letech 2023/2024.

V rámci grantové výzvy dojde k pilotnímu ověření nástroje pro měření vlivu intervence v rodině na kvalitu jejího života. 

Uzávěrka příjmu žádostí: 5. června 2023 v 10 hodin.

Více informací ke grantovému řízení na https://www.nadacesirius.cz/granty/aktualni-grantova-vyzva