Nadace Sirius od svého založení vyhlásila celkem 6 grantových výzev, jejichž zaměření byla vybírána na základě potřeb systematického či metodického zpracování některých okruhů oblasti péče o ohrožené děti. Vedle toho podpořila řadu projektů formou přímých grantů. Tyto projekty se přímo zabývají inovativním řešením závažných problémů, podporují spolupráci a sdílení dobré praxe mezi neziskovými organizacemi a přispívají k lepší informovanosti veřejnosti o problematice oblasti péče o ohrožené děti. 

Témata grantových řízení v jednotlivých letech:

Projekty realiizované v letech 2008 - 2020 naleznete ZDE →
2021 - Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi

V případě problémů se zobrazením (překrývání obrázků níže) prosím znovu načtěte tuto stránku.