Please select your page

Termín realizace: 2018 – projekt stále probíhá
Projektový manažer: Roman Petrenko

Nadace Sirius se systematicky věnuje podpoře adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy.

V roce 2021 realizovala Nadace Sirius XII. grantovou výzvu na téma Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi. Šlo mj. o reakci na aktuální společenskou situaci poznamenanou celosvětovou pandemií COVID-19. Řada omezení citelně dopadla zejména na rodiny s dětmi. V České republice došlo k bezprecedentně dlouhému uzavření škol pro prezenční výuku, ale také omezení rozvojových, volnočasových a sportovních aktivit pro děti. Jedním z následků, které odkrývá srovnávání aktuálních dat s daty před nástupem pandemie, je nárůst času, který české děti a mladiství tráví užíváním technologií. To bohužel přináší také nárůst problémů spojených s užíváním technologií včetně závislostního chování.

Obavu, že tento jev může nastat, vyjádřili experti napříč obory již v roce 2020, kdy Nadace Sirius ve spolupráci s agenturou Median sestavila prognózu očekávaných dopadů COVID-19 na rodiny s dětmi. Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi varovala mj. právě před nárůstem závislostí souvisejících s digitálními technologiemi. Že byly tyto obavy odůvodněné, zatím potvrzují jak výsledky výzkumů, které byly na tuto problematiku zaměřeny, tak také zkušenosti odborníků z praxe. Z tohoto důvodu se Nadace Sirius rozhodla podpořit projekty orientované na problematiku nadměrného a problémového používání moderních technologií dětmi a s tím spojené digitální závislosti.

Realizované projekty:

Konference Nadace Sirius a Městské knihovny v Praze se věnovala problematice nadměrného a problémového používání digitálních technologií u dětí. Záznam konference i přednášky jednotlivých vystupujících jsou k dispozici na této stránce.

Cílem projektu je zavedení adiktologického screeningu těhotných žen do gynekologické praxe a zároveň zavedení adiktologického screeningu dětí pro dětské a dorostové lékaře (pomocí proškolení odborníků a šíření nástrojů do praxe). Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nadace Sirius k rozvoji dětské adiktologie v ČR (Feasibility Study 1).

Cílem projektu je prevence digitální závislosti a dalších negativních dopadů užívání digitálních technologií na děti a řešení absence tématu digitálního wellbeingu ve školství skrze navržení a prosazování systémových změn.

Jedním z výstupů projektu bylo speciální číslo časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi č. 4/2018 věnované službám pro děti a mladistvé (Archiv čísel časopisu speciální číslo časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi).

Síťování a spolupráce:

Od září 2022 je Nadace Sirius členem DigiKoalice (celým názvem Česká národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa). 

Logo DigiKoalice