Please select your page

Termín realizace: 2018 – projekt stále probíhá
Projektový manažer: Roman Petrenko

Nadace Sirius se systematicky věnuje podpoře adiktologických služeb pro děti, mladistvé a těhotné ženy.

S potěšením sledujeme rozvoj Sekce dětské a dorostové adiktologie při Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a její provázání s odbornými partnery (Českou asociací adiktologů, A.N.O. – Asociací nestátních organizací, Odbornou společností pro prevenci rizikového chování a dalšími strukturami v oboru). Více informací o Sekci dětské a dorostové adiktologie SNN ČLS JEP naleznete na internetových stránkách https://dada.snncls.cz či http://dada-info.cz.

Zrealizované projekty:

  1. Feasibility Study 1 – zajištění udržitelnosti a rozvoje specializované adiktologické péče pro děti a dorost v České republice

Jedním z výstupů projektu bylo speciální číslo časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi č. 4/2018 věnované službám pro děti a mladistvé (Archiv čísel časopisu speciální číslo časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi).