Please select your page

Nadace Sirius – VIII. grantová výzva

16. 10. 2017

Nadace Sirius vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant.

Téma: Včasná podpora pro rodinu a dítě ohrožené sociálním prostředím

Zaměření grantové výzvy:

  • Návrhy a ověření forem včasné detekce ohrožení dítěte, nalezení vhodné dočasné podpory rodinám, jejich motivace k řešení problémů včetně zvyšování rodičovských kompetencí a případné předání do návazných podpůrných služeb včetně vyhodnocení úspěšnosti
  • Vypracování postupů, metodik a nástrojů k včasné detekci ohrožení dítěte a následných procesů včetně zasíťování
  • Navázání spolupráce s odborníky/organizacemi v místě detekce a návrhy na zavedení systému do praxe

Grantová výzva je cílena na ohrožení dítěte a jeho rodiny sociálním prostředím.

Grantová výzva je zaměřena na včasnou detekci ohrožení a dočasnou podporu rodiny k identifikaci problému nikoliv na řešení identifikovaného problému.

Cílová skupina podpory:

  • Rodiny v očekávání dítěte (těhotné ženy)
  • Rodiny s dětmi ve věku 0 – 6 let
  • Rodiny s dětmi ve věku 6 – 12 let

Celý text výzvy naleznete v dokumentu pdfVIII. grantová výzva547.23 KB.

Celková částka k přerozdělení: 20.000.000,- Kč.

Odpovědi na zaslané dotazy k výzvě naleznete pdfzde289.11 KB.

K účasti na grantovém řízení je nutná registrace v systému pro grantová řízení Nadace Sirius v termínu od 16. 10. do 13. 11. 2017.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 1. kolo ke stažení zipzde266.53 KB.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 2. kolo ke stažení zipzde376.67 KB.

K úspěšnému zpracování projektové žádosti doporučujeme prostudovat pdfGrantovou příručku pro žadatele1.57 MB, která obsahuje postup pro registraci uchazeče a postup pro vložení žádosti o grant do systému pro grantová řízení Nadace Sirius.

Obecný rámec grantového procesu se řídí grantovými pravidly a statutem Nadace Sirius, ke stažení: pdfGrantová pravidla310.25 KB, pdfStatut Nadace Sirius8.22 MB.

Dne 27. 11. 2017 v 13:00 hodin bylo uzavřeno první kolo grantového řízení. Děkujeme všem zúčastněným organizacím. Výsledky prvního kola budou zveřejněny dne 29. 1. 2018 na webu Nadace Sirius.