Please select your page

Nadace Sirius – X. grantová výzva

9. 9. 2019

Nadace Sirius vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant.

Téma: Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu rozvodu a bezprostředně po rozvodu

Zaměření grantové výzvy: 

Podpora rodinných a partnerských vztahů s ohledem na nejlepší zájem dětí jako prevence rozvodu/rozchodu

 • Edukace rodičů ohrožených rozvodem/rozchodem v oblasti rodičovských, manželských a partnerských kompetencí
 • Zkompetentnění rodičů ohrožených rozvodem/rozchodem ohledně jejich rodičovských práv a povinností
 • Odborná pomoc rodičům ohrožených rozvodem/rozchodem
 • Evaluace, výzkumy, dobrá praxe v problematice rozvodů/rozchodů – techniky, postupy, metody, nástroje

Odborná pomoc pro děti v období průběhu rozvodu/rozchodu a bezprostředně po rozvodu/rozchodu

 • Cílené programy (soubory aktivit) a služby pro děti
 • Metody a způsoby identifikace rizikových a protektivních faktorů pro dítě a rodiče v souvislosti s rozvodem či rozchodem rodičů
 • Evaluace kvality jednotlivých intervencí pro děti a jejich rodiče, výzkumy a dobrá praxe na toto téma
 • Projekty zaměřené na posouzení vhodné míry participace dítěte v opatrovnickém řízení

Hladký proces rozvodu s ohledem na všechny dotčené účastníky, především na dítě

 • Podpora interdisciplinární spolupráce v procesu rozvodu
 • Vzdělávání odborníků v interdisciplinárním týmu řešícího rozvod – pracovníci OSPOD, soudci a další odborníci
 • Šíření Cochemské praxe a její vhodná aplikace
 • Podpora zefektivnění pozice kolizního opatrovníka
 • Slaďování praxe u výživného pro dítě i pro rodiče
 • Úprava rozvodového řízení v nejlepším zájmu dítěte (opatrovnické řízení a majetkové vyrovnání manželů)
 • Otázka vhodnosti střídavé péče – výzkumné uchopení, sběr dobré praxe včetně zahraničí
 • Evaluace, výzkumy a dobrá praxe včetně zahraničí – rozvoj nových postupů, metod, nástrojů aj.

Cílová skupina podpory

 • Děti 0-18 let v období průběhu rozvodu/rozchodu a bezprostředně po rozvodu/rozchodu
 • Rodiče dětí ve věku 0-18 let ohrožené rozvodem/rozchodem, v období průběhu rozvodu/rozchodu a bezprostředně po rozvodu/rozchodu
 • Odborníci působící v dané problematice (např. pracovníci OSPOD, kolizní opatrovníci, soudci, soudní znalci, mediátoři, terapeuti, pracovníci ve školství)

Celý text výzvy naleznete v dokumentu pdfX. grantová výzva792.21 KB.

Celková částka k přerozdělení: až do výše 20.000.000,- Kč

K účasti na grantovém řízení je nutná registrace v systému pro grantová řízení Nadace Sirius v termínu od 9. 9. do 14. 10. 2019.

pdfZaslané dotazy a odpovědi k X. grantové výzvě.

Uzávěrka přijímání žádostí o grant pro 1. kolo: 21. 10. 2019 v 13.00 hodin.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 1. kolo ke stažení zipzde301.75 KB.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 2. kolo ke stažení zipzde403.75 KB.

K úspěšnému zpracování projektové žádosti doporučujeme prostudovat pdfGrantovou příručku pro žadatele1.50 MB, která obsahuje postup pro registraci uchazeče a postup pro vložení žádosti o grant do systému pro grantová řízení Nadace Sirius.

Obecný rámec grantového procesu se řídí grantovými pravidly a statutem Nadace Sirius, ke stažení: pdfGrantová pravidla197.45 KBpdfStatut Nadace Sirius329.79 KB.