Please select your page

Nadace Sirius – XI. grantová výzva

26. 10. 2020

Nadace Sirius vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o grant.

Téma: Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením

Zaměření grantové výzvy:

Grantová výzva je zaměřena na následující oblasti dané problematiky:

  • Měřitelné zkvalitnění přímé práce s dítětem, které se setkalo s násilím v rodinných vztazích a zanedbáváním (např. diagnostika, terapie, podpora, poradenství).
  • Rozvoj efektivních programů pro děti na preventivní rozvoj dovedností vhodných pro vlastní ochranu před násilím v blízkých vztazích (např. co už není správné, když se dítěti děje, zvyšování tzv. měkkých dovedností dětí, jak a na koho se může dítě obrátit o pomoc).
  • Zkvalitnění práce s ohroženou rodinou (např. terénní forma práce s ohroženou rodinou, programy na zkompetentnění v klíčových rodičovských dovednostech).
  • Rozvoj metod práce s celým širším rodinným systémem ohroženého dítěte (např. aktivizace zdrojů širší rodiny či komunity).
  • Edukace a metodická podpora odborníků přicházejících do kontaktu s traumatizovanými dětmi (např. pedagogové, pediatři) k rozvoji včasné detekce ohroženého dítěte/rodiny (např. doporučené postupy, zaškolení do nových nástrojů).
  • Tvorba a implementace efektivních postupů a nástrojů pro detekci a identifikaci míry ohrožení dítěte, určení rizikových a protektivních faktorů a následná volba vhodných intervencí (např. manuály, programy).
  • Komplexní evaluace efektivity a hospodárnosti vlastních poskytovaných programů a služeb a jejich úprava a zkvalitnění.

Cílová skupina podpory

  • Děti 0-18 let ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením
  • Rodiče dětí, které jsou ve věku 0-18 let a jsou ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením
  • Odborníci působící v dané problematice

Celý text výzvy naleznete v dokumentu pdfXI. grantová výzva788.81 KB.

Celková částka k přerozdělení: až do výše 20.000.000,- Kč.

K účasti na grantovém řízení je nutná registrace v → systému pro grantová řízení Nadace Sirius v termínu od 26. 10. do 7. 12. 2020

Uzávěrka přijímání žádostí o grant pro 1. kolo: 10. 12. 2020 v 13.00 hodin.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 1. kolo ke stažení zipzde275.45 KB.

Formulář žádosti o grant včetně příloh pro 2. kolo ke stažení zipzde397.80 KB.

Dotazy a odpovědi k XI. grantovému řízení naleznete pdfzde592.51 KB.

K úspěšnému zpracování projektové žádosti doporučujeme prostudovat pdfGrantovou příručku pro žadatele o grant1.50 MB, která obsahuje postup pro registraci uchazeče a postup pro vložení žádosti o grant do systému pro grantová řízení Nadace Sirius.

Obecný rámec grantového procesu se řídí grantovými pravidly a statutem Nadace Sirius, ke stažení: pdfGrantová pravidla310.25 KB, pdfStatut Nadace Sirius8.22 MB.