Please select your page

Nadace Sirius – XII. grantová výzva

18. 10. 2021

Téma: Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi.

Děkujeme všem organizacím, které se zúčastnily grantového řízení. Nadace obdržela 29 projektových žádostí, do druhého kola postoupilo 13 žádostí.

Výsledky 2. kola grantového řízení:

OrganizaceNázev projektuVýsledek 2. kola
Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Podpora bezpečného užívání moderních technologií dětmi na úrovni všeobecné prevence Žádost nepodpořena
DRUG - OUT Klub, z.s. Komplexní program léčby a prevence nelátkových závislostí dětí a mládeže v Ústeckém kraji Žádost nepodpořena
Kolpingovo dílo České republiky z.s. Dáme to i off-line! Žádost nepodpořena
Magdaléna, o.p.s. Nebuď sluha, aneb děti a dospívající jako vědomí uživatelé digitálních technologií ve Středočeském kraji Žádost podpořena s výhradou
Medali s.r.o. Vývoj IT řešení pro edukaci užívání obrazovek u dětí předškolního a mladšího školního věku Žádost nepodpořena
Replug me Education, z.s. Digitální výchova Žádost nepodpořena
SANANIM, z.ú. Život offline Žádost podpořena s výhradou
Společnost Podané ruce o.p.s. Aktivní dětství Žádost nepodpořena
Světlo Kadaň z.s. Světlem k prevenci: Naživo-Naživu Žádost nepodpořena
Univerzita Karlova Rozvoj intervenčního programu pro děti/rodiče ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi Žádost podpořena s výhradou
Univerzita Karlova Zvýšení informovanosti rodičů a časný záchyt problémového užívání obrazovek u dětí 0-10 let Žádost nepodpořena
Univerzita Palackého v Olomouci Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí. Žádost podpořena s výhradou
WHITE LIGHT I, z.ú. Všeho (jenom) s (M)írou - 5. blok: ČLOVĚK - TVOR PŘIPOJENÝ Žádost podpořena s výhradou