2023

06/23
rozdělena částka 11 335 601 Kč mezi 37 poskytovatelů sociální služby raná péče v rámci
XIII. grantového řízení
 
05/23
vyhlášeno XIII. grantové řízení na téma Podpora sociální služby raná péče
 
04/23
realizace výstavy Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem v Technickém muzeu v Brně,
trvání do 11/23
 
03/23
konání přednáškového cyklu projektu Lidé odvedle pro 3. ročník mediků 1. LF UK v rámci výuky lékařské psychologie
 
01/23
realizace výstavy Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem v Regionálním muzeu v Litomyšli,
trvání do 03/23
 

2022

11/22
obnovení přednáškového cyklu projektu Lidé odvedle pro 3. ročník mediků 1. LF UK v rámci výuky lékařské psychologie
 
07/22
ukončeny projekty Transformací Dětských center Chocerady, Kolín a Domeček v Ostravě na Centra komplexní péče
 
07/22
účast projektu Lidé odvedle na 56. MFF v Karlových Varech
 
06/22
rozdělena částka 4 118 058 Kč na podporu 4 vybraných projektů XII. grantového řízení: Rozvoj služeb
pro děti ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi
 
06/22
realizace výstavy Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem ve Východočeském muzeu
v Pardubicích, trvání do 10/22
 
02/22
realizace výstavy Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem v Regionálním muzeu
a galerii v Jičíně, trvání do 04/22
 

2021

12/21
rozdělena částka 25 680 388 Kč mezi 3 265 dětských příběhů v rámci projektu Patron dětí
10/21
vyhlášeno XII. grantové řízení na téma Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným
a problémovým používáním technologií a technologických závislostí
10/21
realizace výstavy Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem v Galerii Lurago v Chomutově
08/21
účast projektu Lidé odvedle na 55. MFF v Karlových Varech
08/21
spuštěn nový obsahový formát Podcast Šance dětem
07/21
realizace výstavy Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem v Městském kulturním
a informačním středisku v Humpolci, trvání do 09/21
07/21
zahájen projekt Kompetenční model doprovázení v oblasti náhradní rodinné péče
06/21
ukončen projekt Centrum podpory NRP III.
04/21
rozdělena částka 13 769 191 Kč na podporu 6 vybraných projektů XI. grantového řízení Rozvoj služeb
pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích a závažně ohrožujícím zacházením
04/21
zahájen projekt Děkujeme, že si všímáte, zaměřený na problematiku týrání a zneužívání dětí.
V jeho rámci v roce 2021 byla provedena Analýza domácností s násilím a proveden kvalitativní výzkum
Pohled praktických lékařů pro děti a dorost na možnosti a bariéry při detekci násilí na dětech
03/21
ukončen projekt Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
 

 
 

2020

12/20
rozdělena částka 20 070 168 Kč mezi 1 839 dětských příběhů v rámci projektu Patron dětí
12/20
zahájen projekt Transformace Dětského centra Domeček v Ostravě na Centrum komplexní péče
12/20
zpracován legislativní návrh zavedení zdravotně-sociální péče pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny
– koncept Center komplexní péče pro děti
12/20
v rámci projektu Pěstounská péče příbuzných byl dokončen výzkum Pěstounská péče příbuzných – Analýza potřeb
11/20
v souvislosti s pandemií covid-19 vytvořena Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby
10/20
vyhlášení XI. grantové výzvy na téma Rozvoj služeb pro děti ohrožené násilím v rodinných vztazích
a závažně ohrožujícím zacházením
09/20
publikována zpráva Aplikační problémy v problematice dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním
09/20
příprava a realizace výstavy Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem v Západočeském muzeu v Plzni
07/20
zahájen projekt Transformace Dětského centra Kolín na Centrum komplexní péče
05/20
vzhledem k situaci vyvolané pandemií covid-19 bylo předčasně ukončeno X. grantové řízení Prevence
rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu na dítě v průběhu rozvodu a bezprostředně po rozvodu.
Byla vyplacena celková částka 280 000 Kč 14 organizacím, které postoupily do 2. kola grantového řízení
05/20
otevření Dětského centra Chocerady – Centra komplexní péče
03/20
v souvislosti s pandemií covid-19 vyhlášeno Mimořádné grantové řízení, rozdělena částka 494 000 Kč
01/20
od ledna 2020 VZP hradí činnost Center provázení, zřízených při 5 fakultních nemocnicích.
V průběhu roku se k úhradě péče provázení připojila Zdravotní pojišťovna MV
a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 

 
 
 

2019

12/19
projekt chodicilide.cz byl přejmenován na Lidé odvedle v souladu s aktivitami na MFF KV
09/19
zahájen projekt Pěstounská péče příbuzných
09/19
vyhlášení X. grantového řízení Prevence rozvodu a minimalizace dopadů rozvodu
na dítě v průběhu rozvodu a bezprostředně po rozvodu
07/19
účast projektu Lidé odvedle na 54.MFF v Karlových Varech
06/19
rozdělena částka 2 504 480 Kč na podporu 3 projektů IX. grantového řízení
04/19
zahájen projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče III.
04/19
zahájen projekt Bezpečný kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
03/19
ukončen projekt Kontakt dětí v NRP s jejich rodiči
03/19
ukončen projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče II.
 
 

2018

11/18
vyhlášení IX. grantového řízení Včasná podpora a pomoc ohroženým těhotným ženám s cílem
vytvořit pro těhotné ženy vhodné podmínky pro optimální vývoj jejich dětí
07/18
účast projektu Lidé odvedle na 53.MFF v Karlových Varech
06/18
rozdělena částka 3 222 190 Kč na podporu 3 projektů VIII. grantového řízení
03/18
zahájení přednáškového cyklu projektu www.chodicilide.cz pro 3. ročník mediků
1. LF UK v rámci výuky lékařské psychologie
03/18
10. výročí založení Nadace Sirius
02/18
založeno Metodické centrum Center provázení v Praze
02/18
založeno Centrum provázení při Fakultní nemocnici Brno
01/18
založeno Centrum provázení při Fakultní nemocnici Hradec Králové
 

2017

11/17
vydání výzkumné zprávy „Rodina a dítě v kontextu – možnosti prevence, podpory a spolupráce“, kterou
pro Nadaci zpracovala společnost SocioFactor ve spolupráci se společností Median.
10/17
vyhlášení VIII. grantového řízení Včasná podpora pro rodinu a dítě ohrožené sociálním prostředím
09/17
zahájen charitativní projekt Patron dětí, který crowdfundingovou sbírkou poskytuje přímou
pomoc zdravotním a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám v celé ČR
07/17
účast projektu Lidé odvedle na 53.MFF v Karlových Varech
06/17
rozdělena částka 2 616 899 Kč na podporu 5 projektů VII. grantového řízení
06/17
Konference: Podpora rodin s dětmi – problémy, návrhy a inspirace
05/17
VII. Mezinárodní konference AIFREF 2017 na téma „Kvalita života dnešního dítěte“
05/17
zahájen projekt Rozvoj interdisciplinární spolupráce v zájmu dětí v rámci krajů ČR, jehož cílem
je šíření nových postupů cochemské praxe v opatrovnickém řízení
 

2016

11/16
vyhlášení VII. grantového řízení Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti
náhradní rodinné péče
09/16
ukončen pilotní program Centrum pro rodinu Vega v Kladně
07/16
51.MFF v Karlových Varech a Nadace Sirius společně zahájily novou tematickou sekci Lidé odvedle;
programová náplň byla inspirována sociální kampaní chodicilide.cz
06/16
zahájení projektu Kontakt dětí v NRP s jejich rodiči
06/16
prezentace výsledků výzkumu Postoje rodin s dětmi na konferenci Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje
06/16
ukončení projektu Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol
v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám
04/16
spuštěna 4. mediální kampaň kreativní výzvy „Řekni to po svém“ projektu www.chodicilide.cz
01/16
rozdělena částka 9 338 761 Kč na podporu 5 projektů VI. grantového řízení
 

2015

09/15
zahájen projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče II.
08/15
ukončen projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče I.
06/15
vyhlášena VI. grantová výzva Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče
06/15
založena Asociace Dítě a Rodina
01/15
založeno Centrum provázení při VFN Praha
 

2014

06/14
zahájen projekt Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol
v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči
jejich rodinám
spolufinancovaný z finančních prostředků EHP fondů

rozdělena částka 15 995 613 Kč na podporu 4 projektů V. grantového řízení
05-11/14
interaktivní výstava Naše cesta v rámci projektu www.chodicilide.cz
 

2013

12/13
spuštěna 3. mediální kampaň Nedejte na první dojem projektu www.chodicilide.cz
11/13
vyhlášena V. grantová výzva Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy
a adaptace na zdravotní postižení dítěte
06/13
ukončen projekt Podpora pracovníků OSPOD
04/13
zahájen pilotní program Centrum pro rodinu Vega v Kladně
04/13
zahájen výzkum Postoje rodin s dětmi v rámci projektu Primární prevence ohrožení rodiny
01-06/13
interaktivní výstava Moje cesta v rámci projektu www.chodicilide.cz
 

2012

 
 12/12
spuštěna 2. mediální kampaň Strach z komunikace projektu www.chodicilide.cz
11/12
založeno Centrum podpory, o.p.s.
11/12
zahájen projekt Centrum podpory náhradní rodinné péče I.
09/12
zahájen projekt Primární prevence ohrožení rodiny
 

2011

12/11
zahájen projekt www.chodicilide.cz
12/11
spuštěna 1. mediální kampaň Nevhodný soucit projektu www.chodicilide.cz
11/11
zahájen projekt Podpora pracovníků OSPOD
06/11
grantové řízení ukončeno, projekty nebyly vybrány
06/11
založen informační portál www.sancedetem.cz
02/11
vyhlášena IV. grantová výzva Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti
 

2010

10/10
rozdělena částka 16 090 673 Kč na podporu 7 projektů III. grantového řízení
05/10
vyhlášena III. grantová výzva Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením
 

2009

05/09
rozdělena částka 11 533 018 Kč na podporu 5 projektů I. grantového řízení
06/09
vyhlášena II. grantová výzva Podpora rozvoje náhradní rodinné péče
09-12/09
Monitoring II.Problematika dětí se zdravotním postižením v ČR
11/09
rozdělena částka 11 432 190 Kč na podporu 3 projektů II. grantového řízení
12/09
zahájen projekt Diagnostika ohroženého dítěte
 

2008

 
11/08
Konference Ohrožené dítě – prezentace výsledků monitoringu
11/08
vyhlášena I. grantová výzva Sanace ohrožené rodiny
07/08 
založena OPS Sirius, o.p.s.
04-09/08
Monitoring I.Problematika dětí ohrožených nepříznivým sociálním prostředím v ČR
26. 3. 2008
založena Nadace Sirius