Please select your page

Foto 3Centrum Locika uspořádala za podpory Nadace Sirius v prostorách Poslanecké sněmovny pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské kulatý stůl s názvem „DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ III, který přivítal desítky odborníků z ČR i zahraničí.

Diskutovaly se možnosti spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Cílem je, aby byla v co nejkratší době v každém kraji zřízena centra Dětství bez násilí, po vzoru pražského Dětského advokačního centra. https://www.centrumlocika.cz/detske-advokacni-centrum

Pozvanka na vystavu pro FB ctverecPoprvé na Moravě! Přijeďte se podívat na jedinečnou interaktivní výstavu! Během výstavy se vydáte na výlet a vyzkoušíte si, jaké to je žít s hendikepem – získáte zážitek na celý život a dozvíte se, jak pomáhat a komunikovat se zdravotně znevýhodněnými lidmi.

Výstava je otevřena ve dnech 5.4. – 12.11.2023 / St-Pá: 9.00-17.00, So-Ne: 10.00-18.00 v Technickém muzeu v Brně.

Návštěvy školních skupin je nutné předem objednat na telefonním čísle: 541 421 444 nebo na  e-mailu: . Doba trvání programu je cca 1 hodina.

Veřejnost vstup bez rezervace.

Těšíme se na vaši účast! www.tmb.cz

Reportáž z Regionálního muzea v Litomyšli: https://www.youtube.com/watch?v=xQNdqzw-6y

neberte nam svobodu

Na pomoc sociálních služeb jsou odkázané například rodiny s těžce nemocnými dětmi. Denní stacionáře, služby asistentů a odlehčovací služby pomáhají rodičům uvolnit čas pro práci i potřebný odpočinek. Rodiny si čerpání těchto služeb v potřebné míře nemohou dovolit už dnes. Navýšení ceny bez odpovídající kompenzace pro klienty samozřejmě negativně dopadne na kvalitu života jich samotných i jejich rodin. Může se tak zvýšit počet lidí s postižením (včetně dětí), pro které není jiná alternativa než nuceně opustit svůj domov a odejít do ústavu. Podepište také výzvu Neberte nám svobodu.