Please select your page

Partnerskou organizací pro tento projekt je Amalthea, z.s.

Termín realizace projektu 6/2016 - 3/2019.

Celková částka: 5 153 248,- Kč

Cíle projektu:

  • Navrhnout kritéria pro rozhodování o kontaktu dítěte s vlastními rodiči
  • Zajistit pro dítě bezpečné nastavení kontaktu s vlastními rodiči
  • Rozšířit ověřená kritéria do praxe sociálních pracovníků v ČR

Výsledky a výstupy projektu:

  • Publikace Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou - ke stažení na http://www.kontaktdetivnrp.cz/
  • Formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu (je součástí publikace) - ke stažení na http://www.kontaktdetivnrp.cz/
  • Realizace 5 seminářů – představení publikace a kritérií odborníkům z řad OSPOD a NNO

Více informací naleznete na www.centrumpodpory.cz