Please select your page

Partnerskou organizací pro tento projekt je Amalthea, z.s.

Termín realizace projektu 6/2016 - 3/2019.

Celková částka: 5 153 248,- Kč

Cíle projektu:

  • Navrhnout kritéria pro rozhodování o kontaktu dítěte s vlastními rodiči
  • Zajistit pro dítě bezpečné nastavení kontaktu s vlastními rodiči
  • Rozšířit ověřená kritéria do praxe sociálních pracovníků v ČR

Výsledky:

V rámci projektu byl zpracován Manuál Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou a Formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu. Manuál kromě základních informací uvádí správné využití Formuláře. Formulář je interaktivní dokument, který zachycuje 69 rizikových situací – na straně rodiče, dítěte a pečující osoby, které mohou při kontaktu nastávat. Vyplněním formuláře získáte kompletní přehled existujících rizik u právě probíhajícího kontaktu, formulář Vás povede k nastavení frekvence a formy kontaktu dítěte s rodičem/příbuznými. Na závěr projektu bylo realizováno 5 seminářů, na kterých byly oba dokumenty představeny odborné veřejnosti.

Výstupy:

Více informací naleznete na www.centrumpodpory.cz