Please select your page

wellbeing ve skole plaka pozvanka 300 x 300 pxV éře, kdy digitální technologie formují každodenní realitu, klade Nadace Sirius otázku, jak se můžeme vyhnout tomu, aby nás tyto technologie zcela pohltily. Pojem digitální wellbeing nabývá na významu, přičemž klíčové strategie pro jeho podporu a rozvoj budou představeny na speciálně zaměřené konferenci. Tato událost se uskuteční 19. února 2024 od 14:00 do 17:30 v prostorách Městské knihovny v Praze jako součást Týdne pro wellbeing ve škole.

Konference se bude věnovat zkoumání vlivu digitální éry na naše životy, s hlavním zaměřením na dopady na duševní zdraví dětí i dospělých. Účastníci se dozví, jaké kroky mohou podniknout, aby se ochránili před negativními dopady digitálních technologií a jak mohou aktivně pracovat na zlepšení svého digitálního wellbeingu. Toto setkání nabídne praktické rady a strategie, jak žít v digitálním světě bezpečně a zdravě, a poskytne prostor pro diskuzi o tom, jak technologie ovlivňují naši duševní pohodu.

Přihlašte se na konferenci Nadace Sirius, abyste se seznámili s konceptem digitálního wellbeingu a získali cenné informace o tom, jak se vyhnout negativním dopadům digitálních technologií na sebe i na mladší generaci. Toto setkání představuje ideální příležitost pro rodiče, učitele a všechny, kteří mají zájem o zdravý digitální život, aby se dozvěděli více o strategiích pro zajištění duševního zdraví v digitálním věku.

pdfProgram konference2.14 MB