Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Centrum psychologické pomoci, p.o. (více na www.cepp.cz)

Termín realizace projektu je 9/2019 – 2/2023

Tento projekt reaguje na aktuální situaci v oblasti příbuzenské pěstounské péče. V současnosti jde o nejrozšířenější typ dlouhodobé pěstounské péče (cca 70-80%). Práce s touto skupinou pěstounů je však specifická (jiná specifika, problematické vzdělávání, vysoký věk pěstounů, patologie v rodině apod.), což částečně pramení i z jiného postupu při umístění dítěte do péče. Ve své podstatě se jedná o jiný typ péče, než klasické pěstounské péče, se svými velmi specifickými charakteristikami.

Záměrem projektu je v první řadě zjistit u samotných pěstounských rodin jaký druh pomoci a způsobů práce preferují ve své nové životní roli náhradního rodiče a následně navrhnout konkrétní metody práce pro tuto skupinu pěstounů.

Cíle projektu:

  • Validními metodami zjistit potřeby příbuzenských pěstounů, jejich motivaci, postoje v životních situacích
  • Definovat specifika příbuzenských pěstounů, navrhnout konkrétní metody práce s uvedenou
    skupinou pěstounů
  • Navrhnout a pilotně ověřit konkrétní metody práce s uvedenou skupinou pěstounů
  • Prezentovat výsledky výzkumného šetření, specifické podpory a metod práce
    s příbuzenskými pěstouny odborné veřejnosti

Výstupy projektu

Zprávy z výzkumného šetření 

  • Závěrečná zpráva „Pěstounská péče příbuzných- Analýza potřeb“
  • Manažerské shrnutí 

Metodické materiály, postupy, doporučení:

Konference

Dne 23. 2. 2023 proběhla na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě závěrečná konference k projektu „Pěstounská péče příbuzných“. Na konferenci zavítalo téměř 120 účastníků.

Prezentace:

Více o projektu, jeho výstupech a prezentace naleznete: https://www.centrumpodpory.cz/projekty-v-oblasti-nrp/pestounska-pece-pribuznych/o-projektu