Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Amalthea z.s. (více na www.amalthea.cz)
Termín realizace projektu je 3/2023 – 2/2024

V rámci projektu se budeme soustředit na další šíření již existujících materiálů v tématu kontakt (Formulář pro vyhodnocení rizik kontaktu, Manuál Kontakt dětí v NRP s biologickou rodinou a Příběhy z praxe). Metodické materiály je třeba pracovníkům SPOD připomínat a podpořit pracovníky v jejich používání. Také vzhledem k vysoké fluktuaci zaměstnanců na OSPOD i v NNO je žádoucí o existenci materiálů znovu odborníky informovat.

Cíle projektu

  • Realizace 4 on-line setkání pro pracovníky krajských úřadů, OSPOD a NNO, kdy pozornost bude věnována obtížným tématům, se kterými se pracovníci setkávají v praxi.