Please select your page

Nadace Sirius ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost a celou řadou odborníků vypracovali materiál "Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi", který by měl poskytnout každému praktickému dětskému lékaři cenné a srozumitelné rady, jakým způsobem a jak co nejdříve podchytit týrané, zneužívané či zanedbávané dítě. 

pdfTisková zpráva ke stažení ZDE165.32 KB

Nadace Sirius ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a autorským týmem připravila příručku pro praktické lékaře pro děti a dorost zaměřenou na problematiku syndromu CAN „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi.“. Příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR coby metodické opatření „Postup praktických lékařů pro děti a dorost při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (syndrom CAN)“ ve Věstníku MZ č. 10/2022 (https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-10-2022/).

neberte nam svobodu

Na pomoc sociálních služeb jsou odkázané například rodiny s těžce nemocnými dětmi. Denní stacionáře, služby asistentů a odlehčovací služby pomáhají rodičům uvolnit čas pro práci i potřebný odpočinek. Rodiny si čerpání těchto služeb v potřebné míře nemohou dovolit už dnes. Navýšení ceny bez odpovídající kompenzace pro klienty samozřejmě negativně dopadne na kvalitu života jich samotných i jejich rodin. Může se tak zvýšit počet lidí s postižením (včetně dětí), pro které není jiná alternativa než nuceně opustit svůj domov a odejít do ústavu. Podepište také výzvu Neberte nám svobodu.