Please select your page

XIII grantove rizeni

Nadace obdržela celkem 37 žádostí o podporu v celkové hodnotě 11 335 601 Kč. Všichni žadatelé splnili podmínky pro udělení grantu.

Seznam podpořených organizací naleznete v dokumentu pdfVýsledky XIII. grantového řízení140.01 KB.

Děkujeme všem organizacím a těšíme se na spolupráci.

pdfTisková zpráva - Nadace Sirius poskytne 11 milionů korun službám rané péče pro děti s postižením a jejich rodiny.pdf224.99 KB

 

 

XIII GRCílem grantového řízení je poskytnutí dodatečných finančních prostředků poskytovatelům registrované sociální služby raná péče k zajištění dostupnosti a kvality této služby v letech 2023/2024.

V rámci grantové výzvy dojde k pilotnímu ověření nástroje pro měření vlivu intervence v rodině na kvalitu jejího života. 

Uzávěrka příjmu žádostí: 5. června 2023 v 10 hodin.

Více informací ke grantovému řízení na https://www.nadacesirius.cz/granty/aktualni-grantova-vyzva

Foto 3Centrum Locika uspořádala za podpory Nadace Sirius v prostorách Poslanecké sněmovny pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské kulatý stůl s názvem „DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ III, který přivítal desítky odborníků z ČR i zahraničí.

Diskutovaly se možnosti spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Cílem je, aby byla v co nejkratší době v každém kraji zřízena centra Dětství bez násilí, po vzoru pražského Dětského advokačního centra. https://www.centrumlocika.cz/detske-advokacni-centrum