Please select your page

Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, je zdravotnické zařízení, které podporuje rodiny
s dětmi se zdravotním znevýhodněním na území města Ostravy. V posledních letech probíhá individualizace péče o tyto děti prostřednictvím snížení kapacity centra na současných 26 lůžek. Na základě šetření v městě Ostrava a v Moravskoslezském regionu byl zjištěn zájem rodin o dlouhodobou lůžkovou péči, odlehčovací péči a péči ve vlastním sociálním prostředí dítěte. Jedná se o děti ve věku do 18 let s vážným zdravotním znevýhodněním (děti s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním). Proto zřizovatel, statutární město Ostrava, podpořil v prosinci 2020 projekt transformace DC Domeček na centrum komplexní péče (dále jen CKP).

Cílem projektu je transformace DC Domeček na centrum komplexní péče, což představuje:

  • rozšíření cílové skupiny na děti od 0 do 18 let se zdravotním postižením a na děti s život limitujícím nebo ohrožujícím onemocněním;
  • zahájení poskytování dlouhodobé lůžkové péče pro děti s vážným zdravotním znevýhodněním;
  • otevření se centra směrem k rodinám a zahájení poskytování domácí péče ve vlastním prostředí dětského pacienta;
  • zahájení poskytování respitní zdravotní péče v podobě terénních odlehčovacích služeb pro děti s vážným zdravotním znevýhodněním s rozšířením o pracovníka v sociálních službách
  • sledování zdravotních výkonů a příprava na přechod jejich hrazení z prostředků zdravotního pojištění.

Zahájení poskytování nových služeb, a tím ověřování nastavených procesů a získávání praktických zkušeností pro další rozvoj centra, je plánováno od 1. 7. 2021.

Více informací o Dětském centru Domeček, příspěvkové organizaci naleznete:
https://ddpd3.cz/