Please select your page

Pro aktivní naplnění svého poslání Nadace Sirius realizuje prostřednictvím dvou založených společností vlastní projekty:

Projekty oblasti prevence ohrožení dítěte
Projekty oblasti náhradní rodinné péče
Transformace dětských center na centra komplexní péče
Projekt Lidé odvedle
Informační portál Šance dětem
Projekt Patron dětí