Please select your page

V rámci projektu Nadace Sirius s názvem „Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče“, který byl realizován výzkumnou organizací SocioFactor a Nadací Sirius za podpory Kanceláře veřejného ochránce práv, Federace dětských domovů, Asociace náhradní výchovy, a s udělenou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, byla realizována tzv. AS-IS analýza, která byla zaměřena na identifikaci aktuálních problémů a bariér, příležitostí a výzev, nebo slabých a silných stránek v oblasti ústavní výchovy. Další informace naleznete na této stránce.