logo nadace

Nadace Sirius

Motto: Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

Šťastné dítě je dítě, jehož potřeby jsou uspokojovány. Potřeby dítěte jsou uspokojeny ve funkční rodině. Dítě žijící ve funkční rodině je šťastné dítě. Cílem aktivit Nadace Sirius je funkční rodina (biologická nebo náhradní).

Posláním Nadace Sirius je všestranně přispívat ke zlepšování kvality života dětí. Zaměřuje se na pomoc a podporu dětem ohroženým, tak jak jsou definovány v Úmluvě o právech dítěte, kterou schválilo OSN v roce 1989 a ČR přijala v roce 1991.

Založení
26. 3. 2008, Smlouva o zřízení Nadace Sirius
Zakladatelé
Jiří Šmejc, Petr Kellner, Patrik Tkáč
Registrace
20. 6. 2008, nadační rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 693
284 18 808
Bankovní spojení
PPF Banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Číslo účtu
2009700002/6000
Sídlo
Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika
E-mail
Telefon
+420 702 026 600

 

Orgány Nadace Sirius

Správní rada

Jiří Šmejc, předseda
Marcel Dostal, místopředseda
Pavel Zuna, člen
Pavel Charamza, člen
Vladimír Uhde, člen

Dozorčí rada

Tomáš Kočka, předseda
Radka Šmejcová, místopředsedkyně
Michal Krnoš, člen 

Odborná rada

doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
doc. Mgr. PaeDr. Jan Michalík, Ph.D.
JUDr. Šárka Špecianová
PhDr. Jaroslav Šturma
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

 

Výroční zprávy

 

cz iko22019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008

 

Dokumenty