Please select your page

Termín realizace: září 2014 – červen 2016
Projektová manažerka: Kamila Badová

V roce 2014 - 2015 Nadace Sirius zrealizovala ve spolupráci se společností MEDIAN rozsáhlý výzkum v České republice, jehož jedním z cílů bylo zmapovat situaci v českých rodinách s alespoň jedním dítětem tak, aby bylo možno stanovit faktory rodinného prostředí, které vedou k rizikovým situacím v rodině mající vliv na dítě, a následně specifikovat faktory, které zabraňují vzniku rizikových situací. Tento ojedinělý výzkum zmapoval situaci u 6 500 rodin a poskytl jedinečné informace o stavu české rodiny, které umožní analyzovat její životní  a finanční situaci, hodnoty, rodinné aktivity, názory a postoje i subjektivně vnímaná ohrožení. Výsledky výzkumu byly představeny odborné veřejnosti v červnu 2016 v Praze na konferenci „Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje“.

Souhrnné informace z výzkumu jsou uvedeny v pdfZávěrečné zprávě z výzkumu „Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje“1.68 MB.

Další informace naleznete zde: pdfPredikce ohrožení rodiny 2014 - 2016366.85 KB