Please select your page

Termín realizace: 2017

Ředitelka: Edita Mrkousová

Patron dětí je projektem Nadace Sirius zaměřený na přímou pomoc, poskytovanou zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky. Na svých webových stránkách představujeme dárcům příběhy dětí. Každý příběh má svého patrona, který garantuje existenci dítěte a jeho potřeby. Preferovanými patrony jsou např. učitelé, lékaři, pracovníci OSPOD nebo neziskových organizací. 
Zároveň každý příběh sami pečlivě prověřujeme.

Dárce tak má možnost vybrat si konkrétní příběh, na který přispěje libovolnou částkou (min. 100,- Kč). Opíráme se o crowdfunding, na cílovou částku se tak libovolným příspěvkem skládá více jednotlivců. Dárce navíc vždy získává zpětnou vazbu o využití daru.

Na pomoc dětem jde vždy  100% vybrané částky, veškerý chod projektu je hrazen z příspěvků Nadace Sirius.

Podporované oblasti pomoci:

  • Sportovní a vzdělávací  pomůcky
  • Zájmové a vzdělávací aktivity
  • Zdravotní pomoc
  • Pomoc rodině s dětmi v nouzi

V případě Vašeho zájmu o další informace k projektu kontaktujte ředitelku:

Více informací naleznete na www.patrondeti.cz