Please select your page

Nadace Sirius od svého založení financuje tyto oblasti systému péče o ohrožené děti:

 • −  Primární prevence a sanace ohrožené rodiny
 • −  Náhradní péče (rodinná i ústavní)
 • −  Děti se zdravotním postižením

 

2016

Název grantového řízení: Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče

Cíle grantového řízení:

 • - zvýšení kvality práce doprovázejících organizací s efektem zajištění lepší podpory pěstounů
 • - nalezení nebo vytvoření dobré praxe doprovázení se zohledněním specifických potřeb dítěte v náhradní
     rodinné péči
 • - sdílení a přenos zkušeností mezi organizacemi zabývajícími se problematikou doprovázení


Z celkem 11 grantových žádostí bylo vybráno 5 projektů, mezi které byla rozdělena částka 2 616 899 Kč, realizace projektů v období 2017–2019.

 

2015

Název grantového řízení: Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života

Cíle grantového řízení:

 • -  přímá podpora mladistvých, kteří vstupují do života z náhradní péče
 • -  podpora, rozvoj, dostupnost a kvalita služeb pro mladistvé, kteří vstupují do života z náhradní péče
 • -  nalezení efektivních a funkčních způsobů prevence selhání mladistvých při vstupu do života z náhradní
      péče

Z celkem 37 grantových žádostí bylo vybráno 5 projektů, mezi které byla rozdělena částka 9 338 761 Kč, realizace projektů v období 2016–2018.

 

2013

Název grantového řízení:  Včasná podpora pro rodinu a dítě v období zjišťování diagnózy dítěte a adaptace na zdravotní postižení dítěte

Cíle grantového řízení:

 • -  návrh a vyzkoušení systému detekce dětí se zdravotním postižením
 • -  vypracování postupů, nástrojů a metodik k úspěšné adaptaci postiženého dítěte a jeho rodiny
 • -  zpracování poznatků, návrhy na úpravy souvisejících systémů

Z celkem 46 grantových žádostí byly vybrány 4 projekty, mezi které byla rozdělena částka 15 992 613 Kč, realizace projektů v období 2014–2018.

 

2011

Název grantového řízení: Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

Cíle grantového řízení:

 • -  vytvoření vzdělávacího programu pro pracovníky OSPOD
 • -  proškolení pracovníků OSPOD

Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 13 žádostí, granty nebyly uděleny pro chybějící záruku úspěšné realizace projektů.

 

2010

Název grantového řízení: Zajištění podpůrných služeb pro rodiny dětí se zdravotním postižením

Cíle grantového řízení:

 • -  rozvoj služeb pro rodiny s dětmi s různými druhy zdravotního postižení
 • -  zajištění dostatečných informací pro rodiny s postiženými dětmi
 • -  osvěta veřejnosti

Z celkem 37 grantových žádostí bylo vybráno 6 projektů, mezi které byla rozdělena částka 12 729 244 Kč, realizace projektů v období 2011–2013.

 

2009

Název grantového řízení: Podpora rozvoje náhradní rodinné péče v ČR

Cíle grantového řízení:

 • -  plnohodnotný psychický a sociální rozvoj dítěte v náhradní rodinné péči
 • -  metodická příprava profesionálních pěstounských rodin
 • -  systémová změna koncepce služeb náhradní rodinné péče

Z celkem 16 grantových žádostí byly vybrány 3 projekty, mezi které byla rozdělena částka 11 494 901 Kč, realizace projektů v období 2010–2013.

 

2008

Název grantového řízení: Posílení služeb pro rodinu - Sanace ohrožené rodiny

Cíle grantového řízení:

 • -  vytvoření systému služeb pro ohrožené rodiny
 • -  vytvoření metodiky práce s ohroženými rodinami

Z celkem 82 grantových žádostí bylo vybráno 5 projektů, mezi které byla rozdělena částka 11 852 906 Kč, realizace projektů v období 2009–2011