Please select your page

Termín realizace: srpen 2012 (zahájení aktivit) – projekt stále probíhá
Projektová manažerka: Kamila Badová

Cílem projektu Primární prevence ohrožení rodiny bylo zmapování oblasti primární prevence v České republice a to jak z pohledu funkčnosti systému, existence podpůrných a poradenských služeb, sítě odborníků, tak i z pohledu funkčnosti rodiny jako takové, a to především optikou ohroženého dítěte.

Zmapování oblasti primární prevence slouží k zacílení následných aktivit nadace prostřednictvím grantových řízení a projektů, jejichž společným obecným cílem je podpora zdravého fungování rodiny, která je pro zdravý vývoj dítěte nenahraditelná, a včasná identifikace jejího případného ohrožení.

Zrealizované aktivity:

  1. Prognóza vývoje situace pro rodiny s dětmi a podpůrné služby (covid-19)
  2. Predikční modely ohrožení rodiny / dítěte (skóring)
  3. Konference: Podpora rodin s dětmi – problémy, návrhy a inspirace
  4. Konference: Stav české rodiny, co ji chrání a ohrožuje
  5. Expertní kulaté stoly
  6. Výzkum „Predikce ohrožení rodiny“

Expertní skupina pro oblast Prevence ohrožení rodiny:

  • Mgr. Markéta Jírová Exnerová, DiS.
  • MUDr. Pavel Biskup
  • PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
  • Mgr. Helena Fialová