Please select your page

Nadace Sirius se v rámci svých aktivit rozhodla věnovat svoji pozornost aktivní detekci ohrožených dětí a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám.

Zrealizované projekty:

  1. Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám
  2. Centrum pro rodinu VEGA

1. Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám

Termín realizace: 1. 8. 2014 – 30. 6. 2017
Projektová manažerka: Markéta Jindrová

V květnu 2014 se Centrum pro rodinu VEGA a jeho provoz stalo součástí projektu “Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám“ (pracovní název „Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ“):

  • Projekt byl realizován v období 1. 8. 2014 – 30. 6. 2016
  • Realizace projektu byla v období 1. 8. 2014 – 30. 4. 2016 podpořena grantem v rámci programu CZ03 – Fond pro nestátní neziskové organizace. Dále byl projekt v tomto období spolufinancován z prostředků Nadace Sirius
  • Realizace projektu v období 1. 5. – 30. 6. 2017 byla plně hrazena ze zdrojů Nadace Sirius

Cílem projektu bylo ve spolupráci s třídním učitelem identifikovat potenciální ohrožení dítěte. Smyslem bylo včas nalézat děti, které jsou ohroženy problematickou situací a okamžitě nabídnout pomoc jejich rodinám, dále aktivizovat a motivovat jejich rodiny k řešení situace a následně odstranit ohrožení v rodině prostřednictvím vnitřních zdrojů rodiny nebo dostupných služeb v regionu.

Základem projektu byla spolupráce školského a sociálního systému péče o dítě: pracovník sociální služby (koordinátor) úzce spolupracuje s pracovníkem školství (třídní učitel).

V případě Vašeho zájmu o další informace k projektu kontaktujte projektovou manažerku: .

2. Centrum pro rodinu VEGA

Termín realizace: 1. 4. 2013 – 31. 8. 2017
Projektová manažerka: Markéta Jindrová

Centrum VEGA zahájilo svoji činnost v dubnu 2013. Projekt byl ukončen v srpnu 2017. Předmětem projektu bylo poskytování ambulantních služeb v oblasti primární prevence pro rodinu s dětmi, které byly bezplatné a určené pro rodiny s dětmi, široké veřejnosti a dále rovněž odborníkům jako např. pedagogům a dalším. Centrum pracovalo na bázi poradenství, pomáhalo rodině zorientovat se v problému, podporovalo ji a motivovalo k řešení situace buď vlastními silami, nebo rodinu nasměrovalo na odborníky. Vedle toho centrum pořádalo tematické semináře, spolupracovalo se státními a nestátními neziskovými organizacemi.

Centrum VEGA bylo návaznou službou a součástí projektu “Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám“ (oficiální název projektu „Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ na Kladensku“.

V případě Vašeho zájmu o další informace k projektu kontaktujte projektovou manažerku: .

Výstupy z projektu:

Průvodce profesemi, institucemi a službami věnujícími se péči o rodiny a děti

pdfPruvodce-profesemi-institucemi-a-sluzbami-venujicimi-se-peci-o-rodiny-a-deti.pdf305.20 KB

Metodika Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ

pdfMetodika-primarni-prevence-ohrozeni-deti-1-trid-ZS.pdf1020.87 KB

zipPrilohy-metodiky-primarni-prevence-ohrozeni-deti-1-trid-ZS.zip8.47 MB

Metodika Centra pro rodinu VEGA

pdfMetodika-VEGA-2016.pdf1.85 MB

zipPrilohy-k-metodice-centra-VEGA.zip12.09 MB