Please select your page

Nadace Sirius shledává primární prevenci ohrožení dítěte jako zásadní v oblasti péče o děti, proto jí věnuje velkou část ze své činnosti.

Primární prevence ve svém skutečném významu „předcházení“ může zabránit celé řadě problémů, jejichž pozdější řešení může být velmi náročné a zdlouhavé.

Cílem aktivit/projektů primární prevence v pojetí nadace je:

- eliminace ohrožení dítěte, aby k němu vůbec nedošlo
- oddálení ohrožení dítěte, pokud ho nelze eliminovat
- zmírnění dopadů na dítě, pokud nelze ohrožení dítěte eliminovat, popř. oddálit 

Pro aktivní naplnění svého poslání Nadace Sirius realizuje vlastní projekty prostřednictvím dvou dceřiných společností:

  • Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., založená v roce 2008, se věnuje oblasti primární prevence ohrožení rodiny, SPOD a problematice dětí se ZP
  • Centrum podpory, o.p.s., založené v roce 2012, se orientuje na oblast náhradní rodinné péče.