Please select your page

Klíčové téma problematiky ohrožených dětí Nadace Sirius vidí v oblasti náhradní rodinné péče a to především v zajištění dostupného zdravého vývoje dětí v náhradní rodinné péči. Cílem projektů, realizovaných v této oblasti je vyhledávat, vytvářet a šířit příklady dobré praxe v oblasti náhradní rodinné péče a posílit spolupráci a sdílení informací mezi organizacemi působícími v této oblasti.

Bližší informace naleznete na www.centrumpodpory.cz.