Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Středisko náhradní rodinné péče, spolek.

Termín realizace projektu 4/2019 – 6/2021.

Projekt CP NRP III navazuje a dále rozvíjí výstupy projektu CP NRP II, a to především v oblasti osvojování, kde zahraniční i domácí výzkumy upozornily, mimo jiné na to, že osvojení se stává primárně jedním z prostředků sociálně-právní ochrany, a na nezbytnost zajištění postadopčních služeb.  Osvojené děti mají obdobné specifické potřeby jako děti v pěstounské péči a je jim potřeba zajistit péči na stejné úrovni a osvojitelům stejně širokou škálu služeb.

Cíle projektu:

  • Posílit znalosti aktérů v oblasti osvojování
  • Podpořit zdravý vývoj dětí v náhradní rodinné péči

 

Bližší informace naleznete na www.centrumpodpory.cz.