Please select your page

Výzkumy v oblasti násilí na dětech, týrání, zneužívání a zanedbávání

Projektoví manažeři: Kateřina Blažková, Kamila Badová, Roman Petrenko

Mezi děti ohrožené násilím, týráním, zneužíváním a zanedbáváním řadíme rovněž děti ohrožené násilím v blízkých vztazích, rozvodovými traumaty a všemi dalšími závažně ohrožujícími formami zacházení. Tyto jevy představují závažný celospolečenský problém s výraznými dopady na každé zasažené dítě a dlouhodobými následky pro společnost jako celek. 

Případy dětí trpících zneužíváním, týráním a zanedbáváním jsou dlouhodobým problémem, který se podle statistik vyskytuje v České společnosti po řadu let v neklesající míře. V letech 2020 a 2021 byla navíc situace ohrožených dětí zásadním způsobem poznamenána celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19. V souvislosti s pandemií byla v České republice zavedena řada bezprecedentních opatření, která se přímo dotkla každodenního života českých rodin. Uzavření škol i školek, volnočasových aktivit pro děti, přerušení sociálních služeb a karanténní opatření vedly k izolaci rodin, která výrazně zvýšila riziko pro rozvoj ohrožujících situací pro děti. Ohrožené děti se v mnoha případech ocitly bez kontaktu s vnějším světem, bez efektivní ochrany, a ještě závislejší na nejbližších osobách.

Pro získání detailnějšího vhledu do problematiky realizovala Nadace Sirius následující výzkumné aktivity:

Doposud realizované aktivity:

1. Mapování problematiky dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním v ČR

Období realizace: 2020 (duben–srpen)
Realizátor: Nadace Sirius

Cílem mapování Nadace Sirius bylo s pomocí odborníků identifikovat a pojmenovat slabá místa a případné návrhy jejich řešení v rámci problematiky dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním (tzv. syndrom CAN) v České republice. Nadace mj. zrealizovala odborný kulatý stůl k problematice. Cílem bylo poukázat na aplikační problémy zákonů v praxi s následnými negativními dopady na dětské oběti.

Zpráva Nadace Sirius:  
pdfIdentifikace slabých míst a příležitostí pro zlepšení systému ochrany dětí ohrožených zneužíváním, týráním a zanedbáváním v České republice771.72 KB;

Závěry odborného kulatého stolu:   pdfAplikační problémy v problematice dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním428.93 KB

2. Analýza domácností s násilím

Období realizace: prosinec 2019–leden 2021             
Realizátor: PAQ Research ve spolupráci s Centrem LOCIKA     
Zadavatel: Nadace Sirius

Na základě poptávky Nadace Sirius a ve spolupráci s Centrem LOCIKA zpracovala PAQ Research datovou analýzu k tématu násilí v blízkých vztazích. Nadace Sirius vždy usilovala o využívání odborných poznatků a analýz dat k rozhodování o systémových změnách v jednotlivých řešených oblastech. Proto jsme se rozhodli využít data z našeho staršího velkého výzkumu a zpracovat z nich informace o charakteristikách domácností, jejichž členové se setkávají či setkali s násilím.

Zjištění popisuje Analýza domácností s násilím:  pdfAnalýza_domácností_s_násilím.pdf

3. Problematika dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním v zahraničí

Období realizace: 2020 (září–prosinec)            
Realizátor: Nadace Sirius

V rámci řešení problematiky dětí ohrožených zneužíváním, týráním a zanedbáváním provedl tým prevence ohrožení dítěte vlastní mapování zahraniční dobré praxe v přístupu k ochraně ohrožených dětí. Cílem bylo získat přehled dobré praxe v zahraničí a možné inspirace využitelné pro český terén a zároveň obohatit naši znalost problematiky o aktuální odborné poznatky a seznámit se se zahraničními trendy. Shrnutí shromážděných poznatků jsme zpracovali do podoby interní zprávy Nadace Sirius, kterou jsme se nakonec pro případné zájemce rozhodli zpřístupnit.

Interní zpráva Nadace Sirius (prosinec 2020): 

pdfZahraniční_systémy_ochrany_dětí_ohrožených_týráním_zneužíváním_a_zanedbáváním.pdf

4. Pohled praktických lékařů pro děti a dorost na možnosti detekce násilí na dětech

Období realizace: 2021 (květen–červen)                      
Realizátor: Eva Morávková                  
Zadavatel: Nadace Sirius

Na základě poptávky Nadace Sirius byl zpracován kvalitativní výzkum, který lépe mapuje potřeby a zkušenosti praktických lékařů pro děti a dorost s detekcí násilí na dětech. Cílem výzkumu bylo identifikovat, s jakými problémy se praktičtí lékaři pro děti a dorost při detekci násilí páchaného na dětech setkávají i co jim chybí k tomu, aby mohli příště postupovat více informovaně a byli schopni lépe odhalit jednotlivá podezření.

Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu (červen 2021):   pdfnadace-sirius-zaverecna-zprava-pohled-pldd-na-jejich-možnosti-a-bariery-pri-detekci-nasili-na-detech.pdf1.31 MB

Zpráva posloužila jako jeden z podkladů pro tvorbu příručky pro praktické lékaře pro děti a dorost (PLDD) s názvem „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD (viz https://www.nadacesirius.cz/projekty/primarni-prevence/problematika-tyrani-zneuzivani-a-zanedbavani-ditete)

5. Pohled základních a mateřských škol na možnosti detekce násilí na dětech

Období realizace: 2022 (říjen–listopad)                       
Realizátor: Eva Morávková                  
Zadavatel: Nadace Sirius

Na základě poptávky Nadace Sirius byl zpracován kvalitativní výzkum, který mapuje potřeby, možnosti a bariéry detekce násilí páchaném na dětech dospělou osobou pohledem základních a mateřských škol. Cílem výzkumu bylo identifikovat, s jakými problémy se učitelé při detekci násilí páchaného na dětech setkávají a co potřebují k tomu, aby mohli lépe řešit jednotlivá podezření.

pdfZávěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu (listopad 2022)769.94 KB

Zpráva posloužila jako jeden z podkladů pro tvorbu příručky pro školy a aktualizace přílohy metodického doporučení k primární prevenci MŠMT.