O NÁS

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem přispívat ke zlepšování nesnadného života dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji.

VSTOUPIT

O NÁSInformace o naší společnosti

Granty

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí.

VSTOUPIT

GrantyGrantová řízení

Projekty

Pro aktivní naplnění svého poslání realizuje Nadace Sirius prostřednictvím svých dvou společností tyto vlastní projekty:

VSTOUPIT

ProjektyProjekty nadace

Motto Nadace Sirius: Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

Chceme minimalizovat nepřízeň osudu v životě dítěte a udělat maximum pro to, aby prožilo šťastné dětství v rodině, obklopené láskou a porozuměním.

Nadace Sirius je soukromá nadace založená v roce 2008, její činnost je zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem. Nadaci vedou a plně financují manželé Radka a Jiří Šmejcovi. Nadace podporuje širokou škálu projektů, které pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám. Většinou se zaměřuje na systematické, dlouhodobé řešení problémů, které spadají do sféry prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny, náhradní rodinné péče a do oblasti podpory zdravotně znevýhodněných dětí. Prostřednictvím pravidelně vypisovaných grantových řízení rovněž podporuje aktivity jiných neziskových organizací, které se danou problematikou zabývají. Nadace také dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary na realizaci festivalové sekce Lidé odvedle věnované filmům s tematikou zdravotního postižení. V roce 2017 spustila Nadace Sirius projekt nazvaný Patron dětí, který je zaměřen na přímou pomoc potřebným dětem formou adresných veřejných sbírek.   

 

Aktuality

Dne 9. dubna 2024 jsme uspořádali v centru Prahy „Setkání center komplexní péče a vzájemné sdílení zkušeností“ za účelem podpory organizací zdravotních a sociálních služeb v transformaci na Centra komplexní péče – poskytovatele dlouhodobé, respitní a stacionární péče pro dětské pacienty. Výstupy z této akce naleznete zde →

priruckaNadace Sirius ve spolupráci s odborníky vydala příručku „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol“, která se věnuje včasné detekci dětí ohrožených týráním, zneužíváním a zanedbáváním. Pracovníkům škol předkládá doporučené postupy na úrovni školy, představuje kompetentní osoby, které ve škole takové situace řeší, informuje, na jaké odborníky je možné se obracet a jakým institucím má škola ohrožení oznamovat a odpovídá na celou řadu otázek, které vzešly od pracovníků škol během výzkumného šetření.

Příručka se stala podkladem pro aktualizaci Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. Jedná se o přílohu č. 5 Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol.

Veškeré materiály včetně příručky si můžete stáhnout zde.

Kompletní výstupy z konference, která se konala dne 14. března 2024 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, naleznete na této stránce.

Kompletní výstupy z konference, která se konala dne 19. února 2024 ve Velkém sále Městské knihovny v Praze, naleznete na této stránce.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „PROBLÉMY A PŘEKÁŽKY ÚSTAVNÍ PÉČE V PERSPEKTIVĚ JEJÍCH PRACOVNÍKŮ“, která se bude konat dne 14. 3. 2024 od 10 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny na Malé Straně v Praze 1.

Konference je pořádána Ing. Alešem Juchelkou, poslancem Parlamentu ČR, ve spolupráci s Nadací Sirius. 

Účast je možná jak osobně, tak online.

Pozvánku naleznete na tomto odkazu: pdfPozvánka302.81 KB

Program naleznete na tomto odkazu: pdfProgram282.55 KB

V případě osobní i online účasti prosíme o Vaše přihlášení do 11. března 2024 na tomto odkazu: Registrace 

Vstup na konferenci bude umožněn jen registrovaným účastníkům (kapacita sálu je omezena) a registrace bude zahájena od 9:15. 

Těšíme se na Vás!

S pozdravem za organizační tým

Gabriela Navrátilová
projektová manažerka 

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.
Všehrdova 560/2
118 00 Praha 1
gsm: +420 602 568 513
e-mail: 
www.nadacesirius.cz