Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Termín realizace projektu 9/2015 - 3/2019.

Celková částka: 17 548 873,- Kč

Cíle projektu:

 • Navrhnout model podpory osvojitelských rodin
 • Navrhnout model náhradní rodinné péče pro zdravotně znevýhodněné děti
 • Rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi OSPOD a neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
 • Sdílet dobrou praxi mezi neziskovými organizacemi v oblasti náhradní rodinné péče
 • Podporovat zdravý vývoj dětí v náhradní rodinné péči

Výsledky a výstupy projektu:

Výzkum osvojení:

 • Právní analýza osvojení v Anglii
 • Právní analýza osvojení v Dánsku
 • Právní analýza osvojení a náhradní péče o ZZD v Rakousku
 • Osvojování dětí v Anglii a Dánsku
 • Minulost a současnost adopční praxe v Rakousku
 • Právní analýza osvojení v ČR
 • Analýza potřeb rodin s osvojeným dítětem
 • Osvojování dětí v České republice
 • Vybrané výzkumy a poznatky o vlivu institucionální výchovy na vývoj dítěte

 

Výzkum zdravotně znevýhodněné děti:

 • Právní analýza náhradní péče ZZD v Anglii
 • Právní analýza náhradní péče ZZD v Dánsku
 • Právní analýza osvojení a náhradní péče o ZZD v Rakousku
 • Děti s postižením v náhradní péče v Anglii a Dánsku
 • Postižené děti a jejich rodiny v Rakousku
 • Právní úprava zdrav.znevýhodněných dětí v ČR
 • Zpráva z výzkumu v ČR na téma ZZD v ČR

Návrhy modelů:

 • Model osvojování
 • Model náhradní rodinné péče pro děti se zdravotním znevýhodněním

Vzdělávání a šíření dobré praxe:

 • Setkání zástupců OSPOD a NNO poskytujících služby v NRP ve 13ti krajích  - zpracována závěrečná zpráva ze setkání, uspořádána konference
 • 3 třídenní školení metodik dobré praxe – předávání zkušeností mezi organizacemi
 • 2 konference – sdílení informací, posilování spolupráce mezi státními i nestátními organizacemi, prezentace závěrů a výstupů z projektů
 • Metodika Adopčního centra - průvodce pro práci s osvojitelskou rodinou

Více informací a materiály ke stažení naleznete na www.centrumpodpory.cz