Please select your page

Období realizace: 2014-2017
Realizátor: SocioFactor, s. r. o. ve spolupráci se společností MEDIAN
Zadavatel: Nadace Sirius

Dne 14. 6. 2017 uspořádala Nadace Sirius konferenci pod názvem PODPORA RODIN S DĚTMI – problémy, návrhy a inspirace.

Cílem konference bylo seznámit širokou odbornou veřejnost s výsledky expertních kulatých stolů s odborníky, kteří formulovali hlavní problémy v oblasti podpory rodin s dětmi v ČR, jež v současnosti volají po řešení.

Závěry ukazují, na čem se dá v daných oblastech stavět, co se nedaří a jaké příležitosti se dají na podporu prevence využít. V rámci prezentací zazněla například témata rodičovských kompetencí v turbulentní době, rodin s více dětmi a rodin s dětmi se zdravotním postižením, byla diskutována souvislost stability a kvality života dítěte nebo potřebnost sociální práce na školách jako základ preventivní práce.

Výstupem z expertních kulatých stolů je Výzkumná zpráva RODINA A DÍTĚ V KONTEXTU - možnosti prevence, podpory a spolupráce. Zpráva je souborem priorit a dílčích cílů prevence, které povedou k předcházení sociálnímu selhání rodin, podpoří rodinu a dítě a spolupráci těch, kteří rodinám a dětem pomáhají. Zpráva nabízí náměty a inspirace pro donátory či realizátory preventivních aktivit a další uživatele jako např. ministerstva, obce, neziskové organizace, nadace. Zpráva může sloužit k otevření diskuze nad otázkou prevence a podporou preventivních aktivit s prokazatelnými dopady na praxi, pro tvorbu koncepcí a politik aj.

Součástí konference bylo také představení druhé generace prediktivních modelů ohrožení dítěte a jejich výsledky.

Expertní kulaté stoly realizovala Nadace Sirius ve spolupráci se společností SocioFactor s.r.o. a Median s.r.o.

Výzkumná zpráva RODINA A DÍTĚ V KONTEXTU – možnosti prevence, podpory a spolupráce ke stažení:

Program konference:  pdfProgram-konference-Podpora-rodin-s-detmi-problemy-navrhy-a-inspirace.pdf431.23 KB

Všechny příspěvky, které byly na konferenci prezentovány naleznete zde:

Tisková zpráva ke stažení: pdfTiskova-zprava-preventivni-prace-s-rodinou.pdf373.09 KB