OPS SIRIUS col pozitiv

OPS Sirius

Nadace Sirius, vedena snahou o aktivní působení v oblasti problematiky ohrožených dětí, založila Obecně prospěšnou společnost Sirius, o.p.s. (dále jen OPS Sirius). Jejím posláním je realizovat projekty, které povedou ke zlepšení a rozvoji kvality života dětí. Jednou z prioritních aktivit je vyhledávat oblasti, kde je pomoc nejpotřebnější, a na základě získaných informací iniciovat potřebné kroky a hledat chybějící řešení.

Založení
29. 7. 2008, Zakládací listina Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s.
Zakladatelé
Nadace Sirius
Registrace
30. 10. 2008, rejstřík obecně prospěšných společností vedený Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 617
284 71 474
Bankovní spojení
PPF Banka, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
Číslo účtu
2010100004/6000
Sídlo
Všehrdova 560/2, Malá Strana, 118 00 Praha 1, Česká republika
E-mail
Tel.
+420 702 026 600

 

Orgány OPS Sirius

Správní rada

Andrea Zunová, předsedkyně
Svatava Poulson, členka
Nicole Groesslová, členka

Dozorčí rada

Martina Kolářová, předsedkyně
Petra Dostalová, členka
Lenka Chodilíková, členka

Ředitelka

Dana Lipová

Výroční zprávy

 

cz iko2 2022    2021    2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008

 

Dokumenty