Please select your page

Termín realizace: leden 2016 – v realizaci/probíhá
Projektový manažer: Roman Petrenko

Konstrukce predikčních modelů navazuje na výsledky výzkumu Predikce ohrožení rodiny. Data získaná v rámci tohoto šetření byla použita pro vytvoření matematických, tzv. skóringových, modelů pro různé typy ohrožení dětí.

Skóringové modely identifikují faktory, okolnosti a charakteristiky rodiny, které jsou nejsilněji asociovány s každým z vybraných typů ohrožení dítěte. Jednotlivé charakteristiky, které jsou identifikovány pomocí modelů, lze na základě provedeného statistického šetření pokládat za ty, na které má smysl cílit preventivní aktivity, ať již z hlediska celkového systému primární prevence nebo z hlediska jednotlivých rodin.

Výstupem skóringových modelů je zároveň možnost určit pro konkrétní rodinu, na základě její charakteristiky, odpovídající míru rizika ohrožení dítěte ve srovnání s ostatními rodinami v České republice. V rámci projektu jsou aktuálně zkoumány možnosti využití predikčních modelů v praxi např. ve formě široce přístupné kalkulačky rizik pro rodiče. Výsledky skóringového modelu je možné zobrazit na číselné ose. Rodinám, kterým kalkulačka identifikuje vysoké riziko, doporučí vhodné služby a odbornou pomoc k posílení protektivních faktorů a minimalizaci rizik.

Autorský tým predikčních modelů:

RNDr. Pavel Charamza, CSc., Mgr. Daniel Dvořák, Mgr. et Mgr. Daniel Prokop, Ing. Mgr. Marek Vranka.

V případě Vašeho zájmu o další informace k projektu kontaktujte projektového manažera: .