Please select your page

Nadace Sirius se v rámci svých aktivit rozhodla věnovat svoji pozornost pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kteří sehrávají klíčovou roli v životě dítěte a rodiny v případě, že funkce rodiny či rodiče není plněna.

Zrealizované projekty:

  1. Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti
  2. Vyhodnocování situace ohroženého dítěte
  3. Diagnostika ohroženého dítěte

1. Podpora pracovníků OSPOD při péči o ohrožené děti

Termín realizace: únor 2012 – březen 2013
Projektová manažerka: Kamila Badová

Cílem projektu, který byl realizován ve spolupráci s MPSV, bylo předat sociálním pracovníkům informace o moderních přístupech a technikách sociálně-právní ochrany dětí (vzdělávací program) a poskytnout možnost řešit konkrétní problémové situace, umožnit jejich osobní a profesionální rozvoj (supervize).

Projekt se skládal ze dvou částí:

  1. Vzdělávací program „Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí“
  2. Série supervizí

Další informace naleznete zde: pdfPodpora-pracovniku-OSPOD-pri-peci-o-ohrozene-deti459.40 KB

2. Vyhodnocování situace ohroženého dítěte

Termín realizace: březen  – červen 2013
Projektová manažerka: Markéta Jansová

Cílem projektu bylo proškolení pracovníků v nově zaváděné základní metodě sociální práce, kterou je vyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodiny a následná tvorba individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD).

Projekt se skládal ze dvou částí:

  1. Školící program „Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a rodiny a individuální plán ochrany dítěte“:
  2. Následná podpora

Další informace naleznete zde: pdfPodpora-pracovniku-OSPOD-pri-peci-o-ohrozene-deti459.40 KB

3. Diagnostika ohroženého dítěte

Termín realizace: září 2009 – projekt dočasně pozastaven v září 2011
Projektová manažerka: Kamila Badová

Cílem projektu bylo vytvořit jednotný a objektivní diagnostický nástroj určený k posuzování míry ohrožení dítěte v jeho sociálním prostředí, který by umožňoval kvalifikované vyhodnocení situace dítěte a napomáhal při rozhodování o dalších krocích při řešení situace ohrožení dítěte.

Diagnostický nástroj měl sloužit jako efektivní nástroj při každodenní práci sociálních pracovníků tam, kde je diagnostika potřebná.

Tuto roli dnes plní IPOD (individuální plán ochrany dítěte). Novelou zákona o SPOD byly s účinností od 1. ledna 2013 do praktického výkonu sociálně-právní ochrany dětí a tedy do činnosti sociálních pracovníků OSPOD začleněny dvě klíčové metody sociální práce – vyhodnocení potřeb dítěte a jeho rodiny a individuální plán ochrany dítěte (zkráceně IPOD).

Projekt Diagnostika ohroženého dítěte byl zaštítěn vedením Prof. PhDr. Lenky Šulové, CSc., vedoucí Oddělení sociální psychologie Katedry psychologie FF UK.