logo Centrum podpory

O nás

V rámci organizačních změn v Nadaci Sirius došlo k 31. 8. 2021 ke zrušení společnosti Centrum podpory o.p.s.

Veškeré aktivity a činnosti plynule přechází pod OPS Sirius, o.p.s. pod nový program s názvem Centrum podpory, který je zaměřen na oblast náhradní rodinné péče.

Web
www.centrumpodpory.cz

Cíle a vize

Program Centrum podpory je zaměřen na podporu aktivit v oblasti náhradní rodinné péče a přebírá všechny aktivity Centra podpory, o.p.s a včetně stanovených cílů a vizí.

Hlavní cíle:

  • provádět výzkumy v dané oblasti v České republice i v zahraničí
  • vyhledávat příklady dobré praxe v České republice i v zahraničí a napomáhat jejich šíření a sdílení
  • podporovat vznik dobré praxe v České republice a napomáhat jejímu šíření a sdílení
  • prohlubovat vzájemnou spolupráci a sdílení informací mezi organizacemi
  • podporovat organizace v dané oblasti v jejich dalším rozvoji po stránce metodické
  • podporovat hledání způsobů pro sledování a vyhodnocování úspěšnosti práce v dané oblasti
  • iniciovat a prosazovat změny systému včetně změn legislativních

Výroční zprávy

 

cz iko2  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013

Dokumenty