Please select your page

Partnerskou organizací pro projekt je Amalthea z.s.

Termín realizace projektu 4/2019 – 3/2021.

Projekt navazuje na předešlý projekt Kontakt dětí v NRP s jejich rodiči, kdy byl vytvořen Manuál Kontakt dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou včetně Formuláře pro vyhodnocení rizik kontaktu.  V rámci projektu chceme Formulář dále šířit do praxe na další pracoviště. Usilujeme o to, aby rozhodování o kontaktu dětí v NRP s jejich rodinou bylo vždy se vší pozorností k potřebám a zájmům každého dítěte. Hlavním posláním projektu je zajištění bezpečného kontaktu dětí v NRP s jejich biologickou rodinou a zvýšení odbornosti pracovníků sociálně-právní ochrany dětí v této oblasti. Rozhodování pracovníků musí stát na jasných důkazech a objektivních informacích, nikoliv pouze na pocitu pracovníka či podléhat trendům, které nemusí být vždy v zájmu dítěte.

Cíle projektu:

  • Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou je nataven pro dítě bezpečně a smysluplně
  • Zvýšené kompetence pracovníků OSPOD, NNO a KÚ při rozhodování o kontaktu dětí v NRP s biologickou rodinou
  • Sociální pracovníci SPOD mají k dispozici metodické materiály ke kontaktu

 

Bližší informace naleznete na www.centrumpodpory.cz.