Please select your page

Termín realizace: 2019 – projekt stále probíhá
Projektový manažer: Roman Petrenko

Nadace Sirius se v rámci aktivit k prevenci ohrožení dítěte systematicky věnuje podpoře preventivní a sociální práce na školách s cílem zvýšit kvalitu i dostupnost preventivního působení na děti a jejich rodiny. Angažujeme se mj. v legislativní úpravě a metodické podpoře pozice sociálního pedagoga.

Realizované aktivity a projekty:

  1. Spolupráce s Asociací sociálních pedagogů
  2. Přidání pozice „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících
  3. Centrum pro rodinu VEGA a Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ na Kladensku

1. Spolupráce s Asociací sociálních pedagogů

2022 - dosud

Od vzniku Asociace sociálních pedagogů v dubnu 2022 podporujeme její aktivity a rozvoj a spolupracujeme na společných cílech. V říjnu 2022 jsme otevřeným dopisem společně oslovili ministra MŠMT, což otevřelo cestu k přímým jednáním o další podpoře sociálních pedagogů. Společně jsme také zorganizovali blok příspěvků na XIX. ročníku konference PPRCH na podzim 2022 v Praze.

2. Přidání pozice „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících

2020 - dosud

Nadace Sirius ve spolupráci s Asociací sociálních pedagogů a Asociací vzdělavatelů v sociální pedagogice usilují o legislativní úpravu zákona o pedagogických pracovních tak, aby byla do zákona přidána pozice sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky.

Sociální pedagog by získával odbornou kvalifikaci vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu sociální pedagogika nebo v akreditovaném studijním programu sociální práce. Na pozici sociálního pedagoga by tak školy mohly přijmout absolventy jak oboru sociální pedagogika, tak také absolventy oboru sociální práce.

Zajímavé odkazy: