Please select your page

Termín realizace: 2019 – projekt stále probíhá
Projektový manažer: Roman Petrenko

Nadace Sirius se v rámci aktivit k primární prevenci systematicky věnuje podpoře preventivní a sociální práce na školách s cílem zvýšit kvalitu i dostupnost preventivního působení na děti a jejich rodiny. Angažujeme se mj. v legislativní úpravě a metodické podpoře pozice sociálního pedagoga, která předpokládá profesní kombinaci metod sociální práce a sociální pedagogiky.

Realizované aktivity a projekty:

  1. Přidání pozice „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících
  2. Centrum pro rodinu VEGA a Primární prevence ohrožení dětí 1. tříd ZŠ na Kladensku

1. Přidání pozice „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících

Nadace Sirius, Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s dalšími odborníky připravili v roce 2020 legislativní úpravu zákona o pedagogických pracovních tak, aby byla do zákona přidána pozice sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky. Náš koncept pozměňovacího návrhu přijal a do sněmovny po úpravě předložil poslanec Lukáš Bartoň.

Pozměňovací návrh byl přijat při hlasování v rámci 3. čtení v Poslanecké sněmovně 27. 1. 2021. Dne 18. 3. 2021 novelu zákona projednal Senát na své 7. schůzi a s drobnými pozměňovacími návrhy ji vrátil do Poslanecké sněmovny. Projednávání upraveného tisku bylo zařazeno na pořad 98. schůze Poslanecké sněmovny, která probíhá od 13. dubna 2021.

Navrhovaná úprava zní: „Za § 19a se vkládá nový § 19b, který zní: 19b Sociální pedagog“ a dále: „Sociální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu sociální pedagogika nebo v akreditovaném studijním programu sociální práce.“ Na pozici sociálního pedagoga tak (v případě schválení novely) bude moci škola přijmout absolventy jak oboru sociální pedagogika, tak také absolventy oboru sociální práce.

Uskutečnil se odborný panel na téma sociálního pedagoga

V úterý 4. května 2021 se uskutečnil odborný panel na téma „Náplň práce sociálního pedagoga na základní škole“. Panel uspořádal Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj.

V rámci této celodenní on-line konference, které se zúčastnilo přibližně 80 odborníků od ředitelů škol, přes sociální pedagogy až po zástupce neziskových organizací, byla diskutována role sociálního pedagoga na základních školách. Svůj pohled na téma a své zkušenosti prezentovali zástupci akademické sféry i zástupci základních škol, které již sociálního pedagoga či sociálního pracovníka využívají. Společně všichni zúčastnění diskutovali, jak má vypadat kompetentní sociální pedagog, co má být náplní jeho práce či jaké jsou systémové možnosti financování této pozice.

Odborným panelem účastníky profesionálně provázela moderátorka Olga Havlátová, o úvodní slovo se postaral ředitel Odboru pro sociální začleňování MMR David Beňák. V dopoledním bloku se svými příspěvky vystoupili mj. Jakub Hladík, předseda Asociace vzdělavatelů v sociální pedagogice a Tatiana Matulayová, předsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Jejich prezentace jsou k dispozici ke stažení:
pdfPrezentace_SocPed_4_5_2021_Hladik.pdf461.67 KB
a pdfPrezentace_SocPed_4_5_2021_Matulayova.pdf336.40 KB . Na panelu také zazněly příspěvky zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zajímavé odkazy: