Detail projektu

Poradenské centrum pro děti a mládež

j j pestalozzi

ikona home
Realizátor:
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.

ikona cas
Realizace:
1. 5. 2016 – 31. 12. 2017

ikona penize
Částka:
871 224 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo pomoci dětem, vyrůstajícím v ústavních zařízeních či náhradních rodinách, při vstupu do samostatného života. Vzniklo poradenské centrum, které poskytuje individuální poradenství a podporu, skupinové výcviky a terapie, semináře a vzdělávací aktivity, služby doprovázení a koordinaci spolupráce s dalšími institucemi.

ikona palec
Výsledky:
Za pomoci skupinových aktivit proběhla příprava dětí na odchod z ústavního zařízení či náhradní rodiny. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 7 komunitních víkendových pobytů a 17 výcvikových pobytů, kterých se zúčastnilo celkem 51 klientů. Dále bylo realizováno 67 skupin osobnostního rozvoje a proběhlo 18 seminářů v prostorách Poradenského centra. Vedle toho centrum poskytlo 525 individuálních konzultací a podpořilko 96 klientů.

Byla navázána spolupráce s výchovnými zařízeními, školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi. Zavedena a ověřena nová forma spolupráce – síťová setkávání, jejich organizace  a průběh jsou uvedeny v materiálu „Metodika síťových setkávání“. Proběhlo celkem 33 síťových setkávání, do kterých bylo zapojeno 15 zařízení ústavní výchovy, a byla navázána spolupráce s 17 rodinami.

Byla vytvořena příručka „Odcházející“, určená pro mladé lidi opouštějící ústavní zařízení či náhradní rodinnou péči, která obsahuje informace zaměřené na praktické potřeby cílové skupiny.


www.pestalozzi.cz