Detail projektu

Život offline

  sananim

ikona home
Realizátor:
SANANIM, z.ú.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2022 – 30. 9. 2022

ikona penize
Částka:
85 500 Kč

ikona terc
Cíl:

Cílem projektu je průzkum potřebnosti rozšíření služeb Terapeutické komunity Karlov o klienty závislé na moderních technologiích s případnou možností dalšího návazného projektu dle výsledků průzkumu. Bude osloveno celkem 50 pracovišť v České republice s potenciálem spolupráce s cílovou skupinou klientů, budou sestaveny indikační kritéria pro vstup závislého klienta do služby. Zároveň bude proveden průzkum zahraničních služeb pro danou cílovou skupinu.

ikona palec
Očekávané výsledky:

 • Indikační kritéria pro vstup klienta ohroženého nebo závislého na kyberprostoru a moderních technologiích
 • Analýza potřebnosti rozšíření pobytových služeb pro klienty závislé na technologiích

ikona stazeni
Výstupy:

  https://www.sananim.cz

   

  Detail projektu

  Všeho (jenom) s (M)írou 5. blok: ČLOVĚK - TVOR PŘIPOJENÝ

    white light

  ikona home
  Realizátor:
  White Light I, z.ú.

  ikona cas
  Realizace:
  1. 7. 2022 – 31. 12. 2024

  ikona penize
  Částka:
  563 551 Kč

  ikona terc
  Cíl:

  Cílem projektu je vytvoření nového 5. bloku primární prevence zaměřeného na téma nadužívání technologií v rozsahu 3 x 45 minut pro žáky 5.-7. tříd ZŠ a gymnázií. Blok bude pilotně testován na 3 ZŠ a následně realizován v 20 – 30 školách. Pro školské pracovníky proběhnou vzdělávací semináře (30 – 45 účastníků). Naplňování cíle projektu bude ověřováno prostřednictvím hodnotících a vědomostních dotazníků. Výstupy budou prezentovány na konferenci primární prevence rizikového chování.

  ikona palec
  Očekávané výsledky:

  • Ucelená koncepce preventivních aktivit ve vztahu k rizikovému užívání moderních technologií pro žáky a studenty škol
  • Vzdělávací seminář pro pracovníky škol

  ikona stazeni
  Výstupy:

   https://www.wl1.cz

    

   Detail projektu

   Rozvoj intervenčního programu pro děti/rodiče ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi

     UK logo

   ikona home
   Realizátor:
   Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

   ikona cas
   Realizace:
   1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

   ikona penize
   Částka:
   996 447 Kč

   ikona terc
   Cíl:

   Cílem projektu je zavedení efektivních intervenčních metod a postupů pro práci s dětmi a dospívajícími a s jejich rodiči, kteří jsou ohroženi nadměrným používáním technologií a technologickými závislostmi. Na základě rešerše odborné literatury a současných českých a zahraničních zdrojů budou identifikovány a zavedeny do praxe efektivní intervenční postupy pro danou cílovou skupinu. Budou vytvořeny metodické materiály pro odborníky působící v dané oblasti. 

   ikona palec
   Očekávané výsledky:

   • Metodika pro práci s dětmi a dospívajícími ohroženými nadměrným používáním technologií a s jejich rodiči, vytvořená na základě evidence-based přístupu, ověřená v praxi
   • Publikace tří odborných článků v recenzovaném odborném časopise
   • Nové intervenční moduly Online adiktologické poradny pro děti a dospívající a jejich rodiče
   • Informační leták a vzdělávací seminář pro rodiče

   ikona stazeni
   Výstupy:

    https://www.cunil.cz

    https://www.adiktologie.cz

     

    Detail projektu

    Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí

      ff uol1

    ikona home
    Realizátor:
    Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta

    ikona cas
    Realizace:
    1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

    ikona penize
    Částka:
    2 472 560 Kč

    ikona terc
    Cíl:

    Cílem projektu je vytvoření metodického doporučení v podobě monografie, která se bude věnovat problematice vybraných digitálních závislostí (závislost na internetu, závislosti na hraní počítačových her, závislosti na sociálních sítích). Budou převedeny a do českého prostředí ze zahraničí adaptovány evidence-based screening metody (dotazník závislosti na internetu, dotazník závislosti na hraní internetových her, dotazník závislosti na hraní digitálních her, bergenská škála závislosti na sociálních sítích), které budou zpřístupněny pomocí softwarové platformy. Na závěr proběhnou workshopy v rozsahu 8 výukových hodin pro psychology a adiktology, jejíchž cílem bude edukace minimálně 100 odborníků v dané problematice.

    ikona palec
    Očekávané výsledky:

    • Monografie, zabývající se vybranými závislostí, tj. závislost na internetu, závislosti na hraní digitálních her, závislosti na sociálních sítích
    • Převedení a adaptace diagnostických nástrojů ze zahraničí
    • Odborné workshopy pro psychology a adiktology 

    ikona stazeni
    Výstupy:

     https://www.upol.cz

      

     Detail projektu

     Implementace adiktologického screeningu pro těhotné ženy do gynekologické praxe a implementace adiktologického screeningu dětí do pediatrické praxe

      

       

     vfn logo web kruh

     ikona home
     Realizátor:
     Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

     ikona cas
     Realizace:
     1. 7. 2021 – 30. 6. 2023

     ikona penize
     Částka:
     650 000 Kč

     ikona terc
     Cíl:
     Cílem projektu je zavedení adiktologického screeningu těhotných žen do gynekologické praxe a zároveň zavedení adiktologického screeningu dětí pro dětské a dorostové lékaře (pomocí proškolení odborníků a šíření nástrojů do praxe). Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Nadace Sirius k rozvoji dětské adiktologie v ČR.

     ikona palec
     Očekávané ýsledky:

     • On-line kurzy pro krátkou intervenci vycházející z metodiky WHO a metodiky MPDL
     • Pilotní proškolení minimálně 60 osob v rámci těchto on-line kurzů
     • Evaluační studie z pilotních proškolení a ověření kurzů

      

     www.vfn.cz