Detail projektu

Jak na trauma

  nar inst pro deti a rod

ikona home
Realizátor:
Národní institut pro děti a rodinu, z. s.

ikona cas
Realizace:
1.6. 2022 – 30.9. 2022

ikona penize
Částka:
509 589 Kč

ikona terc
Cíl:

Cílem projektu bylo zvýšit srozumitelným a jednoduše dostupným způsobem povědomí široké odborné veřejnosti o problematice různých forem traumatu a jeho vlivu na (ne)prospívání dětí a informovat, jak trauma ovlivňuje zdraví, chování, prožívání i sociální vztahy traumatizovaných osob. Jedná se zejména o dopad na děti, ale i osoby, které o ně pečují, včetně pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků a také rodičů.

ikona palec
Výsledky:

 • Vytvoření série edukativních videí
 • Šíření videí odborné i široké veřejnosti – státním i nestátním organizacím působícím v oblastech spravedlnosti, sociálních věcí a podpory rodin, zdravotnictví, školství atd.

ikona stazeni
Výstupy z projektu:

www.nidar.cz 

Detail projektu

Podpora zkvalitnění práce sociálních pedagogů ve školách

  asociace

ikona home
Realizátor:
Asociace sociálních pedagogů, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2023 – 31. 12. 2024

ikona penize
Částka:
874 850 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je vytvoření a následná distribuce jednotné české celostátní metodiky pro sociální pedagogy a realizace výjezdního školení, na kterém budou v této metodice proškoleni sociální pedagogové. Souběžně s tím budou v projektu ve vybraných lokalitách realizované kazuistické semináře s cílem vytvoření dlouhodobě udržitelného modelu kazuistických seminářů, které budou realizovány i po skončení projektu. Nedílnou součástí projektu je vytvoření návrhu pro zapracování pozice „sociální pedagog“ do zákona o pedagogických pracovnících a další návazné legislativy.

ikona stazeni

Očekávané výstupy:

 • První jednotná česká celostátní metodika pro sociální pedagogy působící ve školách.
 • 100 proškolených osob v metodice.
 • Realizace min. 16x kazuistických seminářů a návrh udržitelného modelu kazuistických seminářů pro sociální pedagogy.
 • Sborník příkladů dobré praxe, včetně ukázek řešených kazuistických případů.
 • Balíček návrhů na potřebné legislativní změny.  https://www.asocp.cz

   

  Detail projektu

  Rodičovské skupiny na podporu rodičovských dovedností v Libereckém a Ústeckém kraji

    schola empirica

  ikona home
  Realizátor:
  Schola Empirica z.s.

  ikona cas
  Realizace:
  1. 5. 2023 – 30. 4. 2024

  ikona penize
  Částka:
  2 018 000 Kč

  ikona terc
  Cíl:
  Cílem projektu je posílit rodičovské kompetence u ohrožených rodin s malými dětmi. Proběhne proškolení 15 lektorů z 5 organizací z Libereckého a Ústeckého kraje. V každé z 5 zapojených organizací bude realizován jeden běh programu (série 12 rodičovských skupin). Součástí projektu je také evaluace kvality implementace programu a přínosů pro cílovou skupinu.

  ikona stazeni
  Očekávané výstupy:

   • 15 proškolených lektorů (40hodinový vzdělávací program)
   • 5 organizací, které realizovaly evidence-based program Dobrý začátek, tj. celkem 60 skupinových setkání pro rodiče
   • Metodická podpora pracovníků a organizací při poskytování nového programu
   • Evaluační zpráva (včetně doporučení k implementaci pro budoucí uživatele programu)
   • Kulatý stůl klíčových aktérů


  Zapojené organizace:

   

  Detail projektu

  Digitální výchova

    replug me

  ikona home
  Realizátor:
  Replug me Education, z.s.

  ikona cas
  Realizace:
  1. 10. 2022 – 31. 8. 2023

  ikona penize
  Částka:
  1 445 925 Kč

  ikona terc
  Cíl:

  Cílem projektu bylo realizovat komplexní program na školách směřující k předcházení digitálních závislostí a negativních dopadů užívání digitálních technologií na děti. Program s názvem Digitální výchova přitom zahrnuje práci s žáky ve třídách, práci s pedagogy i působení na rodiče. Projekt také usiloval o řešení absence tématu digitálního wellbeingu ve školách skrze navržení a prosazování systémových změn.

  ikona palec
  Výsledky:

  • 18 zapojených škol
  • 318 hodin workshopů pro třídy
  • 1268 zapojených žáků
  • 376 zapojených pedagogických pracovníků
  • 355 zapojených rodičů
  • Realizace podrobné evaluace dokládající přínosnost programu


  https://www.replug.me

   

  Detail projektu

  Život offline

    sananim

  ikona home
  Realizátor:
  SANANIM, z.ú.

  ikona cas
  Realizace:
  1. 7. 2022 – 31. 10. 2022

  ikona penize
  Částka:
  85 500 Kč

  ikona terc
  Cíl:

  Cílem projektu je průzkum potřebnosti rozšíření služeb Terapeutické komunity Karlov o klienty závislé na moderních technologiích s případnou možností dalšího návazného projektu dle výsledků průzkumu. Bude osloveno celkem 50 pracovišť v České republice s potenciálem spolupráce s cílovou skupinou klientů, budou sestaveny indikační kritéria pro vstup závislého klienta do služby. Zároveň bude proveden průzkum zahraničních služeb pro danou cílovou skupinu.

  ikona palec
  Výsledky:

  • Realizované dotazníkové šetření
  • Analýza potřebnosti rozšíření pobytových služeb pro klienty závislé na technologiích


  https://www.sananim.cz