Detail projektu

O rodičích a dětech

  semiramis logo

ikona home
Realizátor:
SEMIRAMIS z.ú.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2021 – 31. 1. 2022

ikona penize
Částka:
154 736 Kč

ikona terc
Cíl:

Cílem projektu bylo vytvořit speciální preventivní blok o násilí v rodině „O rodičích a dětech“, určený pro žáky 8. tříd ZŠ, a zařadit ho do komplexního preventivního programu, který organizace realizuje ve spolupracujících základních školách. Díky bloku budou děti vhodnou formou informovány o problematice násilí v rodinách.

Primární prevencí věnované tématu násilí v rodině se posílí zdravé vztahy dětí a rodičů. S dětmi bude pracováno metodami, které je vybaví asertivními komunikačními dovednostmi ve sdělování svých emocí a v odmítání nežádoucího chování.

Cílovou skupinou jsou žáci 2. stupně běžných základních škol, konkrétně žáci 8. ročníku ve věkovém rozmezí 13 – 14 let.

ikona palec
Výsledky:

  • Vytvoření preventivního bloku o násilí v rodině „O rodičích a dětech“ a informačního letáku pro děti
  • Realizace preventivního bloku v 8. třídách spolupracujících škol, celkem 105 tříd, 51 ZŠ, se zapojením 2 514 žáků, 105 třídních učitelů a 51 školních metodiků prevence.
  • Sdílení a přenos preventivního bloku odborné veřejnosti


http://www.os-semiramis.cz/os-site/