Detail projektu

Na správné cestě

  vikyrek

ikona home
Realizátor:
RC Vikýrek, z.s.

ikona cas
Realizace:
12. 7. 2018 – 28. 2. 2020

ikona penize
Částka:
1 055 757 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo zavést nové a vzájemně se doplňující formy přímé práce sloužící k preventivní podpoře rodin s dětmi.
Jednalo se zejména o tyto aktivity:

 • preventivní intervence pro rodiny (realizace tzv. otevřených kruhů pro celkem 80 osob, minimálně 15 spoluprací při intervencích služeb pro rodinu)
 • zajištění profesionální psychologické poradny RC Vikýrek (poskytnutí konzultace 60 rodinám, diagnostiky či terapie 35 rodinám);
 • kvalitativní zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi (16 preventivních přednášek s účastí 640 osob, rozvojové aktivity „Být spolu“ s účastí min. 70 rodin);
 • zvýšení povědomí rodin o dostupnosti služeb na podporu prevence patologických situací v rodinách (počet sledujících na facebooku, prokazatelné šíření katalogu poskytovatelů služeb).

ikona palec
Výsledky:

 • Obecně došlo ke zvýšení povědomí rodin s dětmi o možnostech primární prevence.
 • Byl vytvořen ucelený katalog poskytovatelů sociálních služeb – Katalog poskytovatelů sociálních služeb a odborníků na podporu rodin v Šumperku a okolí.
 • Do programu RC Vikýrek byla začleněna aktivita „Otevřené kruhy“. Došlo k realizaci 24 otevřených kruhů pro celkem 95 rodin. U 21 rodin centrum spolupracovalo při zajištění komplexních intervencí pro tyto rodiny.
 • Do programu centra byla dále začleněna aktivita „Být spolu“ pro rodiče s dětmi, za podpory a případného včasného zásahu dětského psychologa. Zde byl zaznamenán velký zájem veřejnosti, rozvojových aktivit „Být spolu“ se zúčastnilo 82 rodin.
 • Byla zřízena psychologická poradna RC Vikýrek, kterou využilo celkem 72 rodin.
 • Série seminářů a přednášek zvýšila rodičovské kompetence, po dobu realizace projektu se uskutečnilo 17 preventivních přednášek s celkovou účastí 724 osob.
 • Byla vytvořena publikace Možnosti preventivní podpory rodiny, která umožňuje předat zkušenosti se zavedením nových preventivních služeb v rámci rodinného centra Vikýrek. Publikace podporuje šíření osvědčené praxe do dalších mateřských a rodinných center.


www.vikyrek.cz