Detail projektu

Kompetenční model pracovníka doprovázení

logo rozum a cit

ikona home
Realizátor:
Rozum a Cit, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 9. 2017 – 30. 4. 2019

ikona penize
Částka:
492 234 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je vytvoření komplexního nástroje řízení kvality práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče a jeho přijetí v organizacích zabývajících se doprovázením pěstounů.

ikona palec
Výsledky:
Výsledkem projektu je Kompetenční model pracovníka Doprovázení, definující devět klíčových kompetencí, které dále konkretizuje na celkově 44 dílčích schopností a dovedností. Spolu
s on-line aplikací pro záznam a vyhodnocování dosažené úrovně rozvinutí posuzovaných kompetencí a s propojením výsledků tohoto hodnocení na vhodné využití 13 rozvojových nástrojů, vznikl koncept, který lze považovat za systémové řešení řízení kvality práce doprovodných organizací.

www.rozumacit.org