Detail projektu

Centrum SOS Archa – Vylodění

  logo diakonie

ikona home
Realizátor:
Diakonie ČCE – Západní Čechy

ikona cas
Realizace:
1. 8. 2012 – 31. 7. 2014

ikona penize
Částka:
1 809 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu bylo ověřit pilotně službu externího krizového interventa přímo v prostředí škol v Plzeňském kraji.

ikona palec
Výsledky:
Služba externího krizového interventa byla poskytnuta na ZŠ Rokycany a Obchodní akademii Plzeň ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014, na ZŠ Kožlany v prvním pololetí školního roku 2012/2013. V průběhu projektu bylo poskytnuto v prostorách škol 137 konzultací s žáky a studenty, 14 konzultací s pedagogy a 7 konzultací s rodiči. Prostřednictvím 115 realizovaných primárně preventivních aktivit a doprovodných aktivit byly posíleny kompetence žáků a studentů v oblasti zvládání krizových situací, agresivního jednání a konfliktů a v oblasti předsudků v současné společnosti. V neposlední řadě projekt ověřil možnosti meziresortní spolupráce na úrovni školství a sociálních služeb.


www.diakoniezapad.cz