Detail projektu

Feasibility Study 1 – zajištění udržitelnosti a rozvoje specializované adiktologické péče pro děti a dorost v České republice

 

  

vfn logo web kruh

ikona home
Realizátor:
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2018 – 30. 4. 2020

ikona penize
Částka:
1 199 700 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu byla příprava záměru komplexního Centra pro dětské a dospívající adiktologické pacienty na území Prahy a návrhu celostátní sítě dětských referenčních ambulancí na úrovni krajů. Centrum by se mělo stát vzorem a školícím pracovištěm pro plánovanou síť krajských specializovaných center a mělo by zajišťovat průběžné vzdělávání, podporu a realizaci společných výzkumných a rozvojových projektů a propojení s obdobnými strukturami v zahraničí.

ikona palec
Výsledky:

  • Projektové investiční záměry (architektonické studie).
  • Vznik, stabilizace a rozvoj Sekce dětské a dorostové adiktologie při Společnosti pro návykové nemoci (SNN) a její provázání s dotčenými odbornými společnostmi a partnery – pediatrie, dětská psychiatrie atd.
  • Koncepční záměr výzkumné a rozvojové funkce Centra – komplexní zajištění adiktologické péče o děti a dorost.
  • Koncepční záměr vzdělávací a tréninkové funkce Centra (doškolování lékařů a dalších zdravotníků, sociálních pracovníků a speciálních pedagogů) – pregraduální výuka, postgraduální studium a programy celoživotního vzdělávání.
  • Speciální číslo časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi věnované dětské a dorostové adiktologii.
  • Jednodenní sympozium věnované výsledkům projektu.

ikona stazeni
Výstupy:

 


www.vfn.cz