Detail projektu

Systémové zajištění celostátní péče a podpory rodinám s dětmi se sluchovým postižením od 0 do 18 let

  logo tamtam

ikona home
Realizátor:
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

ikona cas
Realizace:
1. 12. 2014 – 1. 3. 2017

ikona penize
Částka:
3 097 214 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je systémové zajištění péče a podpory rodinám s dětmi od 0 do 18 let s vrozeným nebo získaným sluchovým postižením, dětem s progresivní ztrátou sluchu či dětem ohluchlým.

Pomoc a podpora je poskytována v době po sdělení diagnózy, v době adaptace na sluchové postižení a v období první fáze rehabilitace a kompenzace sluchové vady.

ikona palec
Výsledky:

Organizace vytvořila novou vstupní službu první podpory rodiny a dítěte - diagnostický balíček, která zachytí a podpoří dítě a rodinu v počátečním období a nastartuje proces rehabilitace. V rámci této služby byla poskytnuta podpora celkem 353 rodinám s dítětem se sluchovým nebo kombinovaným postižením, nejmladšímu dítěti bylo 7 týdnů, nestaršímu 17 let. Díky včasnému screeningu dětského sluchu v porodnicích, tvořily největší skupinu děti do jednoho roku (111).  Diagnostický balíček obsahuje aktuální hodnocení sluchového vnímání dítěte metodou VPA. Ambulantní konzultaci poskytuje tým odborníků, výstupem balíčku je soubor doporučení pro další rozvoj dítěte a pro podporu rodiny.

Byla vytvořena Metodika práce s rodinou, která přináší pracovníkům v oblasti rané péče metodický základ a podporu pro jejich profesní konzultační činnost.

Dále vznikla brožura „Nebojte se zákonů, hájí práva dětí“, ve které najdou rodiče informace o možnostech pomoci pro své děti. Byl založen informační portál „idetskysluch.cz", určený jak pro rodiče, tak pro odborníky (neonatology, foniatry, ORL lékaře), ale i pedagogy a studenty.

Organizace provedla dotazníkové šetření ve všech porodnicích ohledně screeningu sluchu a návazných aktivit v porodnicích. Na základě tohoto šetření byly vytvořeny informační materiály pro rodiče "O dětském sluchu" a "Sluchová karta", které jsou pilotně využívány ve čtyřech nemocnicích.

www.detskysluch.cz

www.idetskysluch.cz