Detail projektu

Provázení pěstounských rodin s dětmi se speciálními potřebami a metodika respitních pobytů

logo deti patri domu

ikona home
Realizátor:
Děti patří domů, z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 7. 2017 – 31. 12. 2018

ikona penize
Částka:
809 954 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je vytvořit kvalitní odbornou podporu pro pěstounské rodiny, které pečují o děti se speciálními potřebami a zajistit respitní služby pečujícím. V rámci projektu bude vypracována metodika pro respitní pobyty a budou vyškoleni noví respitní pracovníci.

ikona palec
Výsledky:
Došlo ke zvýšení odbornosti klíčových pracovníků organizace. Byl vypracován a akreditován MPSV kurz pro respitní pracovníky „Respit není hlídání“, v rámci kterého byli vyškoleni noví respitní pracovníci. Byla vytvořena metodika „Integrované pobyty pro děti z pěstounských rodin“, která byla užívána pro účastníky kurzu. Proběhly dva kurzy „Respit není hlídání“ a na základě podnětů od účastníků kurzu vznikly dva další víkendové kurzy „Mentoring a intervizní setkání účastníků“ a „Workshop pro respitní pracovníky“.