O NÁS

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem přispívat ke zlepšování nesnadného života dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji.

VSTOUPIT

O NÁSInformace o naší společnosti

Granty

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí.

VSTOUPIT

GrantyGrantová řízení

Projekty

Pro aktivní naplnění svého poslání realizuje Nadace Sirius prostřednictvím svých dvou společností tyto vlastní projekty:

VSTOUPIT

ProjektyProjekty nadace

Motto Nadace Sirius: Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

Chceme minimalizovat nepřízeň osudu v životě dítěte a udělat maximum pro to, aby prožilo šťastné dětství v rodině, obklopené láskou a porozuměním.

Nadace Sirius je soukromá nadace založená v roce 2008, její činnost je zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem. Nadaci vedou a plně financují manželé Radka a Jiří Šmejcovi. Nadace podporuje širokou škálu projektů, které pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám. Většinou se zaměřuje na systematické, dlouhodobé řešení problémů, které spadají do sféry prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny, náhradní rodinné péče a do oblasti podpory zdravotně znevýhodněných dětí. Prostřednictvím pravidelně vypisovaných grantových řízení rovněž podporuje aktivity jiných neziskových organizací, které se danou problematikou zabývají. Nadace také dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary na realizaci festivalové sekce Lidé odvedle věnované filmům s tematikou zdravotního postižení. V roce 2017 spustila Nadace Sirius projekt nazvaný Patron dětí, který je zaměřen na přímou pomoc potřebným dětem formou adresných veřejných sbírek.   

 

Aktuality

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „PROBLÉMY A PŘEKÁŽKY ÚSTAVNÍ PÉČE V PERSPEKTIVĚ JEJÍCH PRACOVNÍKŮ“, která se bude konat dne 14. 3. 2024 od 10 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny na Malé Straně v Praze 1.

Konference je pořádána Ing. Alešem Juchelkou, poslancem Parlamentu ČR, ve spolupráci s Nadací Sirius. 

Účast je možná jak osobně, tak online.

Pozvánku naleznete na tomto odkazu: pdfPozvánka302.81 KB

Program naleznete na tomto odkazu: pdfProgram282.55 KB

V případě osobní i online účasti prosíme o Vaše přihlášení do 11. března 2024 na tomto odkazu: Registrace 

Vstup na konferenci bude umožněn jen registrovaným účastníkům (kapacita sálu je omezena) a registrace bude zahájena od 9:15. 

Těšíme se na Vás!

S pozdravem za organizační tým

Gabriela Navrátilová
projektová manažerka 

Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.
Všehrdova 560/2
118 00 Praha 1
gsm: +420 602 568 513
e-mail: 
www.nadacesirius.cz

wellbeing ve skole plaka pozvanka 300 x 300 pxV éře, kdy digitální technologie formují každodenní realitu, klade Nadace Sirius otázku, jak se můžeme vyhnout tomu, aby nás tyto technologie zcela pohltily. Pojem digitální wellbeing nabývá na významu, přičemž klíčové strategie pro jeho podporu a rozvoj budou představeny na speciálně zaměřené konferenci. Tato událost se uskuteční 19. února 2024 od 14:00 do 17:30 v prostorách Městské knihovny v Praze jako součást Týdne pro wellbeing ve škole.

Konference se bude věnovat zkoumání vlivu digitální éry na naše životy, s hlavním zaměřením na dopady na duševní zdraví dětí i dospělých. Účastníci se dozví, jaké kroky mohou podniknout, aby se ochránili před negativními dopady digitálních technologií a jak mohou aktivně pracovat na zlepšení svého digitálního wellbeingu. Toto setkání nabídne praktické rady a strategie, jak žít v digitálním světě bezpečně a zdravě, a poskytne prostor pro diskuzi o tom, jak technologie ovlivňují naši duševní pohodu.

Přihlašte se na konferenci Nadace Sirius, abyste se seznámili s konceptem digitálního wellbeingu a získali cenné informace o tom, jak se vyhnout negativním dopadům digitálních technologií na sebe i na mladší generaci. Toto setkání představuje ideální příležitost pro rodiče, učitele a všechny, kteří mají zájem o zdravý digitální život, aby se dozvěděli více o strategiích pro zajištění duševního zdraví v digitálním věku.

pdfProgram konference2.14 MB

V rámci projektu Nadace Sirius s názvem „Výzvy, předpoklady a bariéry ústavní péče“, který byl realizován výzkumnou organizací SocioFactor a Nadací Sirius za podpory Kanceláře veřejného ochránce práv, Federace dětských domovů, Asociace náhradní výchovy, a s udělenou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, byla realizována tzv. AS-IS analýza, která byla zaměřena na identifikaci aktuálních problémů a bariér, příležitostí a výzev, nebo slabých a silných stránek v oblasti ústavní výchovy. Další informace naleznete na této stránce.

Lide odvedle vystava IG MelniV Regionálním muzeu Mělník bude od 26. 1. do 27.6. 2023 k vidění úspěšná interaktivní výstava „Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem“, která svým návštěvníkům unikátním způsobem přibližuje každodenní život lidí se zdravotním postižením. 

Dosud byla instalována v Plzni, Humpolci, Chomutově, Jičíně, Pardubicích, Litomyšli a Brně. Nadace Sirius, která za celým projektem stojí a financuje ho, bude výstavu nyní opět realizovat v Čechách.

Výstava je pro širokou veřejnost, ale určena je především žákům základních a středních škol.

Návštěvy školních skupin je nutné předem objednat na telefonním čísle: 728 620 428 nebo na  e-mailu: . Doba trvání programu je cca 1 – 1,5h.

Vstup na výstavu je zdarma.

V roce 2009 Alžběta Skleničková (Dobrá rodina) zahájila sběr anonymizovaných dat o dětech, které procházejí pěstounskou péči na přechodnou dobu. Později se ke sběru dat dobrovolně přidaly další desítky pěstounů, kteří pravidelně vkládali základní údaje o dětech, které jim byly svěřeny, a o péči, kterou jim poskytovali. V roce 2014 se do koordinace sběru dat zapojila také Radka Švecová, zakládající členka Profesního sdružení přechodných pěstounů a jeho současná předsedkyně. Vznikl tak unikátní datový soubor, který umožňuje vhled do toho, jak vypadá pěstounská péče na přechodnou dobu v České republice.  Z těchto dat Nadace Sirius zpracovala podrobnou analýzu