O NÁS

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem přispívat ke zlepšování nesnadného života dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji.

VSTOUPIT

O NÁSInformace o naší společnosti

Granty

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí.

VSTOUPIT

GrantyGrantová řízení

Projekty

Pro aktivní naplnění svého poslání realizuje Nadace Sirius prostřednictvím svých dvou společností tyto vlastní projekty:

VSTOUPIT

ProjektyProjekty nadace

Motto Nadace Sirius: Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

Chceme minimalizovat nepřízeň osudu v životě dítěte a udělat maximum pro to, aby prožilo šťastné dětství v rodině, obklopené láskou a porozuměním.

Nadace Sirius je soukromá nadace založená v roce 2008, její činnost je zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem. Nadaci vedou a plně financují manželé Radka a Jiří Šmejcovi. Nadace podporuje širokou škálu projektů, které pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám. Většinou se zaměřuje na systematické, dlouhodobé řešení problémů, které spadají do sféry prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny, náhradní rodinné péče a do oblasti podpory zdravotně znevýhodněných dětí. Prostřednictvím pravidelně vypisovaných grantových řízení rovněž podporuje aktivity jiných neziskových organizací, které se danou problematikou zabývají. Nadace také dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary na realizaci festivalové sekce Lidé odvedle věnované filmům s tematikou zdravotního postižení. V roce 2017 spustila Nadace Sirius projekt nazvaný Patron dětí, který je zaměřen na přímou pomoc potřebným dětem formou adresných veřejných sbírek.   

 

Aktuality

Nadace Sirius ve spolupráci s OSPDL ČLS JEP, SPLDD ČR a autorským týmem připravila příručku pro praktické lékaře pro děti a dorost zaměřenou na problematiku syndromu CAN „Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi.“. Příručka byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR coby metodické opatření „Postup praktických lékařů pro děti a dorost při podezření na týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (syndrom CAN)“ ve Věstníku MZ č. 10/2022 (https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-10-2022/).

Nadace Sirius ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost a celou řadou odborníků vypracovali materiál "Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v ordinaci PLDD. Doporučení pro praxi", který by měl poskytnout každému praktickému dětskému lékaři cenné a srozumitelné rady, jakým způsobem a jak co nejdříve podchytit týrané, zneužívané či zanedbávané dítě. 

pdfTisková zpráva ke stažení ZDE165.32 KB

otevreni dac 1Dne 15. září 2022 bylo slavnostně otevřeno Dětské advokační centrum. V tomto centru bude dětem zažívajícím násilí v rodině poskytnuta cílená, rychlá, účinná multioborová pomoc. Více informací: www.centrumlocika.cz/dac.

pdfTisková zpráva ke stažení ZDE204.61 KB

WhatsApp Image 2022 07 02 at 12.38.30Nadace Sirius je už pošesté součástí oficiálního programu festivalu. V rámci projektu Lidé odvedle jsou připraveny doprovodné aktivity filmové sekce, jejímž záměrem je prostřednictvím filmu zvýšit vnímavost veřejnosti k problémům lidí, kteří žijí v naší blízkosti a mohou potřebovat naši pomoc. Letos můžete zhlédnout v programové sekci Lidé odvedle sedm filmů s tematikou života se zdravotním postižením a jako každoročně si také ve stanu Nadace Sirius / Patron dětí vyzkoušet pomůcky jejich každodenního života či si s „lidmi odvedle“ popovídat.

Ve Východočeském muzeu v Pardubicích bude od 10. června k vidění interaktivní výstava Lidé odvedle, která svým návštěvníkům unikátním způsobem přibližuje každodenní život hendikepovaných lidí. Dosud byla instalována v Plzni, Humpolci, Chomutově a Jičíně a v každém z těchto měst se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Výstava potrvá až do 30.10.2022. Poté ji Nadace Sirius, která za celým projektem stojí a financuje ho, plánuje představit i v dalších českých a moravských městech.

pdfTisková zpráva ke stažení ZDE207.45 KB