O NÁS

Nadace Sirius byla založena v roce 2008 s cílem přispívat ke zlepšování nesnadného života dětí ohrožených v jejich přirozeném vývoji.

VSTOUPIT

O NÁSInformace o naší společnosti

Granty

Nadace Sirius vyhlašuje pravidelně grantová řízení zaměřená na řešení problémů ohrožených dětí.

VSTOUPIT

GrantyGrantová řízení

Projekty

Pro aktivní naplnění svého poslání realizuje Nadace Sirius prostřednictvím svých dvou společností tyto vlastní projekty:

VSTOUPIT

ProjektyProjekty nadace

Motto Nadace Sirius: Pomáháme dětem, které neměly v životě štěstí.

Chceme minimalizovat nepřízeň osudu v životě dítěte a udělat maximum pro to, aby prožilo šťastné dětství v rodině, obklopené láskou a porozuměním.

Nadace Sirius je soukromá nadace založená v roce 2008, její činnost je zaměřená na pomoc znevýhodněným dětem. Nadaci vedou a plně financují manželé Radka a Jiří Šmejcovi. Nadace podporuje širokou škálu projektů, které pomáhají ohroženým dětem a jejich rodinám. Většinou se zaměřuje na systematické, dlouhodobé řešení problémů, které spadají do sféry prevence ohrožení dítěte a jeho rodiny, náhradní rodinné péče a do oblasti podpory zdravotně znevýhodněných dětí. Prostřednictvím pravidelně vypisovaných grantových řízení rovněž podporuje aktivity jiných neziskových organizací, které se danou problematikou zabývají. Nadace také dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary na realizaci festivalové sekce Lidé odvedle věnované filmům s tematikou zdravotního postižení. V roce 2017 spustila Nadace Sirius projekt nazvaný Patron dětí, který je zaměřen na přímou pomoc potřebným dětem formou adresných veřejných sbírek.   

 

Aktuality

XIII grantove rizeni

Nadace obdržela celkem 37 žádostí o podporu v celkové hodnotě 11 335 601 Kč. Všichni žadatelé splnili podmínky pro udělení grantu.

Seznam podpořených organizací naleznete v dokumentu pdfVýsledky XIII. grantového řízení140.01 KB.

Děkujeme všem organizacím a těšíme se na spolupráci.

pdfTisková zpráva - Nadace Sirius poskytne 11 milionů korun službám rané péče pro děti s postižením a jejich rodiny.pdf224.99 KB

 

 

XIII GRCílem grantového řízení je poskytnutí dodatečných finančních prostředků poskytovatelům registrované sociální služby raná péče k zajištění dostupnosti a kvality této služby v letech 2023/2024.

V rámci grantové výzvy dojde k pilotnímu ověření nástroje pro měření vlivu intervence v rodině na kvalitu jejího života. 

Uzávěrka příjmu žádostí: 5. června 2023 v 10 hodin.

Více informací ke grantovému řízení na https://www.nadacesirius.cz/granty/aktualni-grantova-vyzva

Foto 3Centrum Locika uspořádala za podpory Nadace Sirius v prostorách Poslanecké sněmovny pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské kulatý stůl s názvem „DĚTI – NEVIDITELNÉ OBĚTI NÁSILÍ V RODINĚ III, který přivítal desítky odborníků z ČR i zahraničí.

Diskutovaly se možnosti spolupráce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Cílem je, aby byla v co nejkratší době v každém kraji zřízena centra Dětství bez násilí, po vzoru pražského Dětského advokačního centra. https://www.centrumlocika.cz/detske-advokacni-centrum

Pozvanka na vystavu pro FB ctverecPoprvé na Moravě! Přijeďte se podívat na jedinečnou interaktivní výstavu! Během výstavy se vydáte na výlet a vyzkoušíte si, jaké to je žít s hendikepem – získáte zážitek na celý život a dozvíte se, jak pomáhat a komunikovat se zdravotně znevýhodněnými lidmi.

Výstava je otevřena ve dnech 5.4. – 12.11.2023 / St-Pá: 9.00-17.00, So-Ne: 10.00-18.00 v Technickém muzeu v Brně.

Návštěvy školních skupin je nutné předem objednat na telefonním čísle: 541 421 444 nebo na  e-mailu: . Doba trvání programu je cca 1 hodina.

Veřejnost vstup bez rezervace.

Těšíme se na vaši účast! www.tmb.cz

Reportáž z Regionálního muzea v Litomyšli: https://www.youtube.com/watch?v=xQNdqzw-6y

neberte nam svobodu

Na pomoc sociálních služeb jsou odkázané například rodiny s těžce nemocnými dětmi. Denní stacionáře, služby asistentů a odlehčovací služby pomáhají rodičům uvolnit čas pro práci i potřebný odpočinek. Rodiny si čerpání těchto služeb v potřebné míře nemohou dovolit už dnes. Navýšení ceny bez odpovídající kompenzace pro klienty samozřejmě negativně dopadne na kvalitu života jich samotných i jejich rodin. Může se tak zvýšit počet lidí s postižením (včetně dětí), pro které není jiná alternativa než nuceně opustit svůj domov a odejít do ústavu. Podepište také výzvu Neberte nám svobodu.