Detail projektu

Rodičovské skupiny na podporu rodičovských dovedností v Libereckém a Ústeckém kraji

  schola empirica

ikona home
Realizátor:
Schola Empirica z.s.

ikona cas
Realizace:
1. 5. 2023 – 30. 4. 2024

ikona penize
Částka:
2 018 000 Kč

ikona terc
Cíl:
Cílem projektu je posílit rodičovské kompetence u ohrožených rodin s malými dětmi. Proběhne proškolení 15 lektorů z 5 organizací z Libereckého a Ústeckého kraje. V každé z 5 zapojených organizací bude realizován jeden běh programu (série 12 rodičovských skupin). Součástí projektu je také evaluace kvality implementace programu a přínosů pro cílovou skupinu.

ikona stazeni
Očekávané výstupy:

    • 15 proškolených lektorů (40hodinový vzdělávací program)
    • 5 organizací, které realizovaly evidence-based program Dobrý začátek, tj. celkem 60 skupinových setkání pro rodiče
    • Metodická podpora pracovníků a organizací při poskytování nového programu
    • Evaluační zpráva (včetně doporučení k implementaci pro budoucí uživatele programu)
    • Kulatý stůl klíčových aktérů


Zapojené organizace: